Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

ΕΕΧ: Η θέση της ένωσης για το μνημονιακό πολυνομοσχέδιο


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 19 Μάιος, 2017 - 16:49 | Στην Κατηγορία:

Ενωση Ελλήνων Χημικών 

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Μ 4387/16, ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2018-2021 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) ως ΝΠΔΔ και σύμβουλος του κράτους με μεγάλη επιφύλαξη και ανησυχία τοποθετείται σχετικά με το περίπου 900 σελίδων Σ/Ν που έχει κατατεθεί στη Βουλή, εντοπίζοντας την τοποθέτησή της σε ορισμένα καίρια σημεία και επιφυλασσόμενη να τοποθετηθεί για άλλα σημεία του Σ/Ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ-ΑΡΘΡΟ 56:   Η ΕΕΧ κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Τμήματος Παιδείας & Χημικής Εκπαίδευσης (ΤΠΧΕ), κατέληξε στα ακόλουθα:

Οι τροποποιήσεις του Νόμου 4415/16, τον οποίο η ίδια Κυβέρνηση ψήφισε πριν 9 μήνες, σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο ένας Εκπαιδευτικός, εργαζόμενος σε Ιδιωτικό Σχολείο, μπορεί να οδηγηθεί σε απόλυση.

Αυτό που προβλέπεται από τις τροποποιήσεις είναι:

  • Ο Διευθυντής του Ιδιωτικού Σχολείου, συντάσσει έκθεση, με την οποία τεκμηριώνει τις αιτίες που οδηγούν το σχολείο να εισηγηθεί την απόλυση του Εκπαιδευτικού, καταγγέλλοντας τη σύμβαση μαζί του. Η έκθεση αυτή, καθώς και η απόλυση, μπορούν να γίνουν και στη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους.
  • Η έκθεση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου για το ζήτημα του προς απόλυση Εκπαιδευτικού, καθίσταται προαιρετική (συμπληρωματική).
  • Αρμόδια για την τελική απόφαση της απόλυσης ή μη του Εκπαιδευτικού, είναι Επιτροπή Πρωτοδικών, η οποία θα πρέπει να συνεδριάσει εντός 60 ημερών για να κρίνει την νομιμότητα και καταχρηστικότητα της καταγγελίας με διακύβευμα την απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού από σχολάρχη. Εντούτοις, αν δεν συνεδριάσει εντός αυτού του χρονικού περιθωρίου, ο Εκπαιδευτικός απολύεται, με χαρακτηρισμό Παιδαγωγικής ανικανότητας.

Προφανώς η ΕΕΧ δεν ανήκει σε όσους πιστεύουν ότι ο κόσμος και η κοινωνία πρέπει να αλλάξει, χωρίς να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Το ερώτημα όμως που τίθεται, είναι προς ποια κατεύθυνση αλλάζουμε. Η συγκεκριμένη αλλαγή, αφήνει το περιθώριο αυθαιρεσιών ή και εκδικητικών απολύσεων Εκπαιδευτικών, εκ μέρους της διοίκησης Ιδιωτικών Σχολείων.

Έτσι, όσες λογικές δυσμενείς προεκτάσεις ενδέχεται ο καθένας να συμπεριλάβει ως συνέπεια της συγκεκριμένης μεταβολής του Νόμου 4415/16, ίσως αποδειχτούν λίγες, μπροστά σε όσα μπορούν στην πράξη να βιώσουν οι Εκπαιδευτικοί.

Η τροποποίηση αυτή θέτει τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς σε καθεστώς ιδιότυπης ομηρείας  και γι΄ αυτό ζητούμε την απόσυρση της ή την διασφάλιση της σύγκλισης της επιτροπής, εντός του νόμιμου διαστήματος   ή την αντιστροφή της συνέπειας σε: «σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η απόλυση δεν μπορεί να υλοποιηθεί».

Η ΕΕΧ συντάσσεται  στο πλευρό των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών επισημαίνοντας τον στιγματισμό που ένας απολυμένος Εκπαιδευτικός θα φέρει, χωρίς ενδεχομένως καν, να του προσφερθεί η δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ-ΑΡΘΡΟ 58: Με βάση το οποίο τα εξοντωτικά ποσοστά που προβλεπόταν για τις ασφαλιστικές εισφορές και θεσμοθετήθηκαν μόλις πριν ένα χρόνο, παρά τις έντονες αντιδράσεις των Επιστημονικών Φορέων, αυξάνονται ακόμη περισσότερο εφόσον προβλέπεται να υπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Ο υπολογισμός αυτός επί μη πραγματικού εισοδήματος, ο οποίος έχει ως στόχο την αύξηση των εσόδων από τους λίγους εναπομείναντες συνεπείς ελευθέρους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους θα οδηγήσει και αυτούς σε περαιτέρω εξαθλίωση και είτε θα τους αναγκάσει να οδηγηθούν σε κλείσιμο των βιβλίων τους, είτε σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Με βάση πρόχειρους υπολογισμούς, για να έχει καθαρό εισόδημα της τάξης των 1000€ ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος θα πρέπει να έχει ακαθάριστο εισόδημα περίπου 4000€, ποσό το οποίο τη σημερινή εποχή είναι  πρακτικά αδύνατον να αποκτήσει. Η ΕΕΧ συντάσσεται με τους υπόλοιπους επιστημονικούς φορείς και ζητά την άμεση απόσυρση του άρθρου 58, που συνιστά δίωξη στο ελεύθερο επάγγελμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ-ΑΡΘΡΟ 121: Με βάση τη διατύπωση ο υπεύθυνος επιστήμονας ή και πωλητής του γεωργικού φαρμάκου υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα και τη νομοθεσία. Η ΕΕΧ εκτιμά ότι πρέπει να διασαφηνιστεί πριν την ψήφιση ποιοι κλάδοι περιλαμβάνονται στον όρο «υπεύθυνοι επιστήμονες», ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον ρυθμίσεις που δεν θα εξυπηρετούν την υγεία και την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου, καθώς και την ίση αντιμετώπιση των επιστημονικών κλάδων.

  1. ΜΕΡΟΣ ΣΤ- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ-ΑΡΘΡΑ 131-132-133. Με βάση τη διατύπωση οι ερευνητές και τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων  και γενικότερα των σχολών και τμημάτων  τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης «πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε υπηρεσία και από οποιαδήποτε πηγή» (σελ 659), σε αντίθεση με τους ερευνητές των ερευνητικών κέντρων για τους οποίους με σαφήνεια προβλέπεται: «δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε υπηρεσία και από οποιαδήποτε πηγή, πλην των επιμισθίων για την εκτέλεση επιχορηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων» (σελ 663). Η σαφής διαφοροποίηση στην διατύπωση η οποία εμπεριέχει τον αποκλεισμό της επιπλέον χρηματοδότησης των μελών ΔΕΠ από επιχορηγούμενα ερευνητικά προγράμματα θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την ήδη εξαθλιωμένη από την έλλειψη πόρων και Επιστημονικού δυναμικού Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αφαιρώντας κάθε κίνητρο από τα μέλη ΔΕΠ για την κατάθεση προγραμμάτων και εξωθώντας τους στη φυγή στο εξωτερικό.  Η ΕΕΧ ζητά την άμεση τροποποίηση της παραγράφου σύμφωνα με την πρόταση για τα ερευνητικά κέντρα, όπως αυτή διατυπώνεται στη σελ. 663 του Σ/Ν.
  2. ΜΕΡΟΣ ΣΤ- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ-ΑΡΘΡΑ 131 Ε. Εξαιρούνται κατά πρωτοφανή τρόπο από το δικαίωμα σε επιδόματα, καθώς και από την ειδική αμοιβή για το κλινικό έργο που προσφέρουν οι κλινικοί χημικοί και βιοχημικοί, ενώ αναφέρονται φυσικοί ιατρικής- ακτινοφυσικοί, γιατροί, ψυχολόγοι και νοσηλευτές. Η ΕΕΧ ζητά την άμεση προσθήκη των κλινικών χημικών και βιοχημικών στην παράγραφο Ε του άρθρου 131, ώστε να αρθεί η διάκριση μεταξύ των επιστημόνων.

3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ-ΑΡΘΡΟ 85 5. Θεωρούμε απαραίτητο στο άρθρο 85 και σε ότι αφορά στη συγκρότηση των επιτροπών αδειοδότησης Της Περιφέρειας, την προσθήκη και Χημικού με επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο, ώστε να αξιολογήσει τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την ορθή εφαρμογή της απόρριψης φαρμακευτικών και παραϊατρικών σκευασμάτων, την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων και την επίδραση στην υγεία τόσο του επαγγελματία όσο και του ασθενούς.

Η ΕΕΧ ως επίσημος σύμβουλος του Κράτους και έχοντας στις τάξεις της περισσότερους από 15.000 χημικούς, η εργασία και ευημερία των οποίων είναι άμεσα συνυφασμένη με την ανάπτυξη της χώρας, δηλώνει την έντονη αντίθεση της στο αντιαναπτυξιακό νομοσχέδιο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.» και στο Τέταρτο και χειρότερο Μνημόνιο που επιβάλλεται στη χώρα, διότι την καταδικάζει σε αναπτυξιακή ασφυξία.

Καλούμε τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να αντιταχθούν στην ψήφιση όλων των αντιαναπτυξιακών μέτρων, τα οποια θα συνεχίσουν να βυθίζουν την χώρα στην ύφεση, απομακρύνοντας την όποια ελπίδα ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα εκτιμούμε ότι:

  • Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στη Φορολογία Εισοδήματος οδηγούν στον στραγγαλισμό την ιδιωτική οικονομία και τους φορολογούμενους.
  • Τα άρθρα 17 και 18 δύναται να ανοίξουν την κερκόπορτα των ομαδικών απολύσεων καθιστώντας όμηρους εκατοντάδες συναδέλφους μας.
  • Απαράδεκτη για τα μέλη μας είναι η ψήφιση της διάταξης που δίνει το δικαίωμα αυτοδίκαιης απόλυσης των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών μετά την παρέλευση 60 ημερών και μας προβληματίζει έντονα η αλλαγή στάσης της Κυβέρνησης.
  • Σχετικά με τα άρθρα που σχετίζονται με τις κατασχέσεις, απλά υπενθυμίζουμε την προεκλογική δέσμευση περί ακατάσχετου και επισημαίνουμε ότι με την ψήφιση των αντιαναπτυξιακών μέτρων που εμπεριέχονται στο νομοσχέδιο, τα άρθρα περί πτωχεύσεων θα βρουν ευρεία εφαρμογή, καταδικάζοντας χιλιάδες οικογένειες στον οικονομικό μαρασμό.

Ως θετικό μέτρο  κρίνουμε την ίδρυση της «Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας», στο Μέρος Γ του νομοσχεδίου, η οποία έχει ως  στόχο τον, έλεγχο, τον εξορθολογισμό και τη μείωση της κρατικής δαπάνης με κεντρικές προμήθειες.

Επίσης η ΕΕΧ κρίνει ως θετικές τις εξαγγελίες για εξορθολογισμό του άρθρου 131 και στα δύο θέματα στα οποία έχει αναφερθεί και είναι σε αναμονή της υλοποίησής τους.

 


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα