Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (Εγκύκλιος)


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος, 2017 - 13:32 | Στην Κατηγορία:

Εγκύκλιος υπ. Δ. Ανασυγκρότησης 

 Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Σχετ. α) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27.7.2016 (ΑΔΑ: 77Ψ4465ΦΘΕ- ΨΡ9), β) ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9.8.2016 (ΑΔΑ: Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ) και γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389/8.12.2016 (ΑΔΑ: 65Ξ4465ΦΘΕ-ΝΒ9) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας αναφορικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και του Π.Δ. 69/2016 (Α’ 127), και ενόψει της επικείμενης έναρξης της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ.30 του ν. 4369/2016, θα ξεκινήσουν με την έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος για τα εξής:

Όπως είχε διευκρινιστεί και στις προηγούμενες εγκύκλιες οδηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. β, περ. ββ της παρ. 3 του άρ. 85 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 29 του ν. 4369/2016), κριτήριο επιλογής, μεταξύ άλλων, αποτελεί και η μοριοδότηση του χρόνου προϋπηρεσίας του ιδιωτικού τομέα, που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 98 του Υ.Κ. και του Π.Δ. 69/2016.

Ως εκ τούτου έως 10/03/2017 παρακαλείσθε να αποστείλετε στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά στοιχεία, στα οποία θα αποτυπώνονται τα κάτωθι στοιχεία:

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα