Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

ΕΣΠΑ: Σύστημα πιστοποίησης της Τάξης Μαθητείας των αποφοίτων ΕΕΚ


Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 21 Οκτώβριος, 2017 - 10:12 | Στην Κατηγορία:

ΕΣΠΑ

Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προσόντων των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – της Τάξης Μαθητείας, για τη χορήγηση πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, που θα διευκολύνει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης περιλαμβάνονται: Μελέτη εφαρμογής, πληροφοριακό σύστημα που θα υποστηρίζει τις εξετάσεις πιστοποίησης, δηλ. τις αιτήσεις των υποψηφίων, ανάπτυξη ερωτήσεων πιστοποίησης προσόντων των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας.

Σε ποιους απευθύνεται

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Περίοδος υποβολής

από 18/10/2017 έως 18/12/2017

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου, θεσμικό πλαίσιο δικαιούχου Διοικητική Ικανότητα

 • Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες Διοικητική Ικανότητα

 • Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων Επιχειρησιακή ικανότητα

 • Ομάδα Εργου & Υοποίηση συναφών Έργων Επιχειρησιακή ικανότητα

 • Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

 • Αίτηση Χρηματοδότησης

 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης

 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

 • Έντυπο Ανάλυσης Κόστους, σε μορφή xls

 • Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου δικαιούχου για την ακρίβεια και αλήθεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

 • Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το αν η Πράξη είναι νέα ή αποτελεί συνέχεια άλλης οπότε θα πρέπει να αναφέρεται.

Προϋπολογισμός

€ 626.308

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.edulll.gr/

Διεύθυνση Κοραή 4, 105 64 Αθήνα Τηλ 210 3278008, 210 3278112 Φαξ 210 3278028 Βασίλης Ατλαμάζογλου 210 3278105

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα