Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Επισημάνσεις στο νομοσχέδιο και αναφορικά με την επιλογή Διευθυντών, του Γιάννη Νομικούδη


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 1 Μάιος, 2015 - 10:50 | Στην Κατηγορία:

Στέλεχη εκπαίδευσης

 1. Η επιλογή στελεχών διοίκησης από τους υφισταμένους τους σε έναν δημοσιοϋπαλληλικό κλάδο, συνιστά ίσως μια παγκόσμια πρωτοτυπία. 

Οι εισηγητές αυτής της πρότασης δεν αναφέρουν αν, πού και με ποια αποτελέσματα έχει εφαρμοστεί η ιδέα αυτή. Δεν την τεκμηριώνουν ούτε με θεωρητικά ούτε με πρακτικά επιχειρήματα και δεν εξηγούν ποιους στόχους επιχειρούν να πετύχουν, εκτός από την ικανοποίηση συγκεκριμένων ιδεοληψιών. Ταυτόχρονα, τίθεται θέμα νομιμοποίησης και συνταγματικής κατοχύρωσης της πρότασης αυτής, αφού το πνεύμα και περιεχόμενό της, αντιβαίνουν πλήρως τη λογική του Συντάγματος, του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας στο σύνολό της.

 1. Το ΥΠΟΠΑΙΘ προτείνει την αναγκαστική προεπιλογή των υποψήφιων διευθυντών σχολείων από το Σύλλογο Διδασκόντων. Απαιτείται η συγκατάθεση του 20% των εκπαιδευτικών ενός σχολείου, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία μοριοδότησης και διεκδίκησης της διευθυντικής θέσης από τον υποψήφιο.  

Με τον τρόπο αυτό παρεμποδίζεται και στις περισσότερες περιπτώσεις ακυρώνεται το νόμιμο δικαίωμα κάθε υπαλλήλου να διεκδικήσει μια διοικητική θέση, ενώ πληροί τα αναγκαία κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Ακόμα χειρότερα, η δικαιοδοσία αυτή παρέχεται  αυθαίρετα σε ένα συλλογικό όργανο, στο οποίο δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα ούτε τη νομιμοποίηση για να προβεί σε τέτοιες ενέργειες.

 1. Η ουσιαστική επιλογή των διευθυντών από το Σύλλογο Διδασκόντων ( το 33% των μορίων είναι ένα ποσοστό απολύτως καθοριστικό), καθιστά αναπόφευκτη την δημιουργία φατριών μέσα στο σύλλογο, με υποστηρικτές των  δύο, τριών ή περισσότερων υποψηφίων.                                                        Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς την κατάσταση που θα επικρατήσει σε σχολεία, με διευθυντές που δεν διαθέτουν το ήθος ή τη διάθεση να συμπεριφερθούν δίκαια και αμερόληπτα προς τους υφισταμένους τους, χωρίς να τους διαχωρίζουν σε ημέτερους και μη. Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις που οι διευθυντές  επιδεικνύουν την πρέπουσα συμπεριφορά, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν οι εκπαιδευτικοί που θα προσπαθήσουν να εξαργυρώσουν την ψήφο και την υποστήριξή τους, με όποιον τρόπο κρίνουν ότι τους συμφέρει.

 2. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εκπαιδευτικοί με ήθος, σπουδές, προσόντα, διάθεση και ικανότητες δεν θα διεκδικήσουν θέση στελέχους, για να μην μπουν σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης με τους εν ενεργεία διευθυντές, είτε γιατί τους εκτιμούν και δεν θέλουν να χαλάσουν τη σχέση μαζί τους είτε γιατί δε θέλουν να διαταράξουν το κλίμα του σχολείου. Έτσι, θα παραμείνουν στις θέσεις τους άνθρωποι με μοναδικό προσόν τους τα χρόνια υπηρεσίας και την θητεία τους σε διευθυντικές θέσεις, συχνά ως αποτέλεσμα και επιβράβευση της συνδικαλιστικής τους δράσης και μόνο.

 3. Ο περιορισμός των υποψηφιοτήτων σε δύο σχολεία δεν έχει καμιά λογική ερμηνεία. Είναι φανερό ότι αποσκοπεί στην αποτροπή ή στην αποθάρρυνση υποβολής υποψηφιοτήτων από εκπαιδευτικούς μη αρεστούς ή ελεγχόμενους και την ευκολότερη χειραγώγηση του Συλλόγου Διδασκόντων από συγκεκριμένους συνδικαλιστές, με στόχο την προώθηση ημετέρων στις διευθυντικές θέσεις.

 4. Δεν έχει επίσης καμιά λογική ερμηνεία και κυρίως καμιά ηθική υπόσταση η μοριοδότηση της συνδικαλιστικής δράσης. Είναι φωτογραφική και έχει σκοπό την ενίσχυση των υποψηφιοτήτων συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, που προσπαθούν να εξαργυρώσουν τη συνδικαλιστική τους δραστηριότητα, επιχειρώντας να την εμφανίσουν ως δείγμα διοικητικής ικανότητας.

 

Προτάσεις αναφορικά με την επιλογή Διευθυντών:

 1. Η μοριοδότηση σπουδών και προσόντων πρέπει να γίνει με κριτήρια τη δυνατότητα συμμετοχής και το βαθμό δυσκολίας και κυρίως τη συνάφεια των προσόντων αυτών με το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο.

Για παράδειγμα, δεύτερο πτυχίο που δεν έχει σχέση με την εκπαίδευση ή τη διοίκηση δεν θα έπρεπε να μοριοδοτείται. Αντίθετα, θα έπρεπε να δίνονται μόρια για δραστηριότητες που αναδεικνύουν τη συμβολή του υποψήφιου στο εκπαιδευτικό έργο: παρουσιάσεις σε συνέδρια και σεμινάρια, συμμετοχή σε εκπαιδευτικές έρευνες, συγγραφικό εκπαιδευτικό έργο κλπ.

 

 1. Οι προαναφερόμενες επισημάνσεις για τις προτάσεις του υπουργείου, δεν αναιρούν το γεγονός ότι η εκτίμηση και η άποψη των εκπαιδευτικών ενός σχολείου για τον διευθυντή τους, είναι σημαντικότατοι παράγοντες για την καλή λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας.

  Θα μπορούσε λοιπόν και πραγματικά θα άξιζε τον κόπο να δοκιμαστεί η εφαρμογή  της μοριοδότησης των υποψήφιων Διευθυντών από το Σύλλογο διδασκόντων, σε ένα λογικό ποσοστό, της τάξης π.χ. του 15%, το οποίο θα προστεθεί στα αντίστοιχα ποσοστά των χρόνων υπηρεσίας, των σπουδών, της διοικητικής ικανότητας και της παιδαγωγικής κατάρτισης των υποψηφίων.  

Η διαδικασία όμως αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από ό,τι προτείνεται  στο νομοσχέδιο, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής:

 • Ο κάθε υποψήφιος αξιολογείται μόνο από το Σύλλογο του σχολείου στο οποίο υπηρέτησε την τελευταία χρονιά.

 • Η αξιολόγηση αυτή γίνεται με μια συγκεκριμένη κλίμακα, από 0 έως 6, και γίνεται για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά και όχι σε σύγκριση με τους άλλους υποψήφιους. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να αξιολογηθεί ο κάθε υποψήφιος με το απόλυτο των μορίων κι όχι να λάβει ένα ποσοστό επί ενός συνόλου.

 • Ο κάθε εκπαιδευτικός του Συλλόγου αξιολογεί- βαθμολογεί  ατομικά και μυστικά τους υποψηφίους και στη συνέχεια οι βαθμολογίες συγκεντρώνονται, αθροίζονται και προκύπτει ο μέσος όρος τους, με στρογγυλοποίηση μέχρι τα δέκατα (π.χ. 5,4). 

 • Τα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος από αυτή τη διαδικασία είναι αυτά που θα προστεθούν στα υπόλοιπα προσόντα του

 

 1. Ενδεικτικά, η συνολική μοριοδότηση θα μπορούσε να γίνει ως εξής:

 1. Επιστημονική- παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, έως 20 μόρια

  1. Διδακτορικό στην Εκπαίδευση 6

  2. Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση 4

  3. Β πτυχίο στην Εκπαίδευση ή Διοίκηση 3

  4. Διδασκαλείο (Αθμια Εκπ/ση) 2

  5. Ξένες Γλώσσες: Ανώτερο Μεσαίο Βασικό 1

  6. Πιστοποιημένη γνώση Υπολογιστών  (Τ.Π.Ε. ή ECDL)1

  7. Πιστοποιημένη επιμόρφωση στην Εκπαίδευση ή Διοίκηση 1

 

 1. Υπηρεσιακή κατάσταση – καθοδηγητική εμπειρία, έως 14 μόρια

Προτείνεται τρόπος που παρουσιάζεται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο

 

 1. Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο – Προσωπικότητα – Γενική συγκρότηση,

Αξιολόγηση από το Σύλλογο Διδασκόντων,  έως 6 μόρια

ΣΥΝΟΛΟ: έως 40 μόρια

 

 1. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, προτείνουμε την ακόλουθη διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής Διευθυντών στα σχολεία:

 

α) Ο κάθε υποψήφιος δηλώνει υποψηφιότητα σε όσα σχολεία θέλει,  μόνο στο ΠΥΣΠΕ στο οποίο έχει οργανική και καταθέτει στο οικείο ΠΥΣΠΕ:

 • Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή με τα σχολεία που επιθυμεί

 • Τα έγγραφα που πιστοποιούν την Επιστημονική- παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση του 

 • Αίτηση για καταμέτρηση από το ΠΥΣΠΕ των μορίων που αφορούν την Υπηρεσιακή κατάσταση και την καθοδηγητική εμπειρία του.

 • Βιογραφικό- παρουσίαση εκπαιδευτικού έργου (παρουσιάσεις σε συνέδρια και σεμινάρια, συμμετοχή σε εκπαιδευτικές έρευνες, συγγραφικό εκπαιδευτικό έργο κλπ)

 

β) Αφού καταμετρηθούν και προστεθούν τα μόρια για την επιστημονική, παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση και την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική εμπειρία του κάθε υποψηφίου, ανακοινώνονται δημόσια.

Στη συνέχεια αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα σχολεία στα οποία έχει δηλώσει ο κάθε υποψήφιος, φάκελος με τη μοριοδότηση και την περιγραφή των προσόντων του, καθώς και αντίγραφο του βιογραφικού του.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενημερώνονται για τα προσόντα του υποψηφίου και αξιολογούν την προσωπικότητά του, βαθμολογώντας τον με άριστα το 6, με τον τρόπο που προαναφέρθηκε.

γ) Οι βαθμολογίες των υποψηφίων συγκεντρώνονται και αποστέλλονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολείου στο ΠΥΣΠΕ, όπου γίνεται η τελική άθροιση των μορίων για τον κάθε υποψήφιο και η δημόσια ανακοίνωσή τους.

δ) Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση των υποψηφίων στα σχολεία.

Η τοποθέτηση ξεκινάει από τον υποψήφιο με τα περισσότερα μόρια, ο οποίος τοποθετείται στην πρώτη επιλογή του και συνεχίζεται έτσι μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις σε όλα τα σχολεία.

Γιάννης Νομικούδης

Γράψου στο Newsletter του Carrefour και κέρδισε δωροεπιταγές αξίας 2.000€ 

 


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Γαβρόγλου: Όσοι υποψήφιοι Διευθυντές Σχολείων νομίζουν ότι αδικήθηκαν μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια

"Θέλω να είναι σαφές ότι οι επιτροπές που κάνουν τις συνεντεύξεις αποτελούν μια «ιδιαίτερη αρχή», όπως ονομάζεται, όπου οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο."

Ερώτημα Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την επιλογή διευθυντών και την μοριοδότησή τους

 Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γεωρ. Παπαηλιού σχετικά με την επιλογή διευθυντών  των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αρκαδίας

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Επιλογή διευθυντών των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αρκαδίας

Η διαδικασία επιλογής διευθυντών των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αρκαδίας έχει δημιουργήσει πολλές απορίες.