ξένες γλώσσες

Ύλη-Οδηγίες διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών και μαθημάτων των Τ. Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Διοίκησης Οικονομίας ΕΠΑΛ 2018-19
Ύλη-Οδηγίες διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών και μαθημάτων των Τ. Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Διοίκησης Οικονομίας ΕΠΑΛ 2018-19
Αναλυτικά
Ύλη-Οδηγίες διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών και μαθημάτων των Τ. Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Διοίκησης Οικονομίας ΕΠΑΛ 2018-19
Εγκρίθηκε το πρόγραμμα του Παν. Θεσσαλίας για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών ίσου με 30 ECTS
Εγκρίθηκε το πρόγραμμα του Παν. Θεσσαλίας για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών ίσου με 30 ECTS
Υπουργείο Παιδείας
Εγκρίθηκε το πρόγραμμα του Παν. Θεσσαλίας για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών ίσου με 30 ECTS