ΠΥΣΠΕ Α ΑΘΗΝΑΣ

Η σκοπιμότητα… της σκοπιμότητας… ω! σκοπιμότητα! Συνεδριάσεις απολύτως κατευθυνόμενες!
Η σκοπιμότητα… της σκοπιμότητας… ω! σκοπιμότητα! Συνεδριάσεις απολύτως κατευθυνόμενες!
Ενημερωτικό αιρετών Α' Αθήνας, Ρέππα/Παραφόρου, εκλεγμένων με Παρεμβάσεις για οργανική σύνθεση προσωπικού
Η σκοπιμότητα… της σκοπιμότητας… ω! σκοπιμότητα! Συνεδριάσεις απολύτως κατευθυνόμενες!
Ενημερωτικό για το ΠΥΣΠΕ της Α’ Αθήνας, της αιρετού Ν.Ρέππα
Ενημερωτικό για το ΠΥΣΠΕ της Α’ Αθήνας, της αιρετού Ν.Ρέππα

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και...

Ενημερωτικό για το ΠΥΣΠΕ της Α’ Αθήνας, της αιρετού Ν.Ρέππα