ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30 προσλήψεις για στελέχωση κατασκήνωσης στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
30 προσλήψεις για στελέχωση κατασκήνωσης στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των αναγκών...

30 προσλήψεις για στελέχωση κατασκήνωσης στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα