golearn-engl_970-250
περιβάλλον
Αιτήσεις έως 8 Σεπτεμβρίου - Πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα - Πώς θα κάνετε αίτηση

Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Ε Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ε Σ Κ Α Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α. – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) διοργανώνεται κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 για ένατη συνεχή ακαδημαϊκή χρονιά, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.) το οποίο έχει αρχική ίδρυση και λειτουργεί σε αυτό το αντικείμενο από το ακαδ. έτος 2014-2015 (ΥΑ 117540/Ε/28-8-13 και Αποφ. 3788/9-7-18). Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές, μετά την ολοκλήρωσή τους, οδηγούν στη λήψη αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

Στο Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (δηλαδή, Πανεπιστημιακά και Πολυτεχνικά Τμήματα και Σχολές Α.Ε.Ι. καθώς και Τμήματα Α.Ε.Ι. του Τεχνολογικού Τομέα, δηλ. Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και οι βασικές τους σπουδές παρουσιάζουν συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.  

Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται μέχρι τον Οκτώβριο ενώ τα μαθήματα αρχίζουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και πραγματοποιούνται στο ΠΑ.Δ.Α. στην ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα δύναται να διεξάγεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τους όρους της νομοθεσίας ή/και αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα ισοκατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και – στη συνέχεια – η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  Η κανονική χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΜΣ ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα ενώ υπάρχει και πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Το Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. αυτοχρηματοδοτείται και τα συνολικά τέλη φοίτησης είναι 3.000 ευρώ ανά φοιτητή, τμηματικά καταβαλλόμενα σε τέσσερις (4) δόσεις.   

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να υποβάλλουν έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2022 τα εξής (Αίτηση και δικαιολογητικά):

[ Σημείωση:  Η Αίτηση μπορεί να προηγηθεί χρονικά και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται, να υποβληθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2022     

  1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή του Μεταπτυχιακού ή από τη σχετική ιστοσελίδα

(www.environmentalprotection.gr) και αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή αποστέλλεται ταχυδρομικά (ως συστημένο) στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (βλ. στη συνέχεια τη διεύθυνση αποστολής).  Μια (1) μικρή φωτογραφία επί του εντύπου της Αίτησης.  Η Αίτηση  και τα υπόλοιπα στοιχεία (βλ. παρακάτω) αποστέλλονται οπωσδήποτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  [email protected]  και  [email protected] .

  1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παράρτημα Διπλώματος) ή, εφόσον δεν υπάρχει ακόμα τίτλος σπουδών, Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών, ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου μέχρι τις εγγραφές στο ΠΜΣ.  Επίσης, απαραίτητη είναι η αναγνώριση και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ (για Πανεπιστήμια της αλλοδαπής).
  2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές και, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων.
  3. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
  4. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).
  5. Μια (1) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/-τριών θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου, η επίδοση στα συναφή προς το Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική/πτυχιακή εργασία, οι λοιπές σπουδές ή επιμόρφωση (ξένη γλώσσα, κατάρτιση, σεμινάρια κ.ά., εφόσον υπάρχουν), η τυχόν υπάρχουσα επιστημονική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία καθώς και οι συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν). 

Οι καταρχήν αποδεκτοί/-ές υποψήφιοι/-ες θα κληθούν σε συνέντευξη.

Πληροφορίες παρέχονται, από την Επιστημονική Γραμματεία του Μεταπτυχιακού ( κ. Αθηνά Μελά, [email protected] ),  από τον Διευθυντή Γιώργο Κ. Βαρελίδη  ( [email protected], 6977-091723 )  και από την ιστοσελίδα  www.environmentalprotection.gr .  

Αθήνα, Ιούλιος 2022

Ο  Διευθυντής  του  Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

Καθηγητής  Γιώργος Κ. Βαρελίδης

 

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 (Αιγάλεω), Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών & Επιστημονική Γραμματεία ΠΜΣ (γραφεία Δδ4 – Δδ5, ισόγειο Β` Κτιρίου)

Επικοινωνία:  210-5381215,  210-5381386,  210-5381412,  6977-091723,    [email protected]    [email protected]    [email protected]  

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πέθανε η συγγραφέας Αγγελική Βαρελλά

Αιτήσεις για το ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ευρώ σε 80000 ανέργους ΕΔΩ

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Κοινωνικός Τουρισμός
ΔΥΠΑ: Μέσω του gov.gr οι εγγραφές στις Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας για τον τουρισμό
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου ή ανώτερου τίτλου σπουδών
ΔΥΠΑ: Μέσω του gov.gr οι εγγραφές στις Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας για τον τουρισμό
Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Πίνακες Εισαγομένων Πλοιάρχων & Μηχανικών 2022-2023
Οι κενές θέσεις υποψηφίων προερχομένων από Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) που προκύψαν θα συμπληρωθούν από υποψήφιους/-ες από τους πίνακες επιλαχόντων...
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Πίνακες Εισαγομένων Πλοιάρχων & Μηχανικών 2022-2023