Marketing: 6 κορυφαία Σεμινάρια από το ΟΠΑ
Δείτε τα σεμινάρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου και κάντε την αίτηση σας.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητο συστατικό των προσόντων και ικανοτήτων του κάθε στελέχους και του κάθε επαγγελματία, ανεξάρτητα από τα χρόνια εργασίας του και τη λειτουργία της επιχείρησης ή του οργανισμού που βρίσκεται. Η ανάγκη γνώσης και χρήσης των ψηφιακών εργαλείων, πλατφορμών και εφαρμογών επιταχύνεται μέρα με τη μέρα και οι θέσεις εργασίας με τα σύγχρονα αυτά αντικείμενα αυξάνονται διαρκώς.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει εδώ και αρκετά χρόνια προγράμματα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες των στελεχών και επαγγελματιών. Σχεδιασμένα για να προσφέρουν το βέλτιστο συνδυασμό της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή τους, υλοποιούνται από το κατάλληλο μείγμα ακαδημαϊκών εισηγητών και επαγγελματιών της αγοράς και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των αντικειμένων αιχμής για την μετάβαση των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή.

Ειδικά στην περιοχή του μάρκετινγκ, οι εκπαιδεύσεις αυτές περιλαμβάνουν και τα εξής προγράμματα:

1) Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά δίκτυα – DigiMa:

Η καταξιωμένη από την αγορά εργασίας εκπαίδευση για επαγγελματίες που συνδυάζει στρατηγική και εργαλεία, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες εισηγητές, γνώση και πρακτική εφαρμογή μέσω πραγματικού project. 

Προσφέρει ολόκληρο το φάσμα των γνώσεων του ψηφιακού μάρκετινγκ σε 81 ώρες και την εκπόνηση πραγματικού project: στρατηγική και e-marketing plan, στόχοι και KPIs, SEO, Search & display advertising, Web analytics, Content marketing, Social media, Mobile marketing, νομικά θέματα του ψηφιακού μάρκετινγκ. Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης με φυσική παρουσία στην αίθουσα ή μέσω τηλε-εκπαίδευσης, με εξ αποστάσεως σύγχρονη σύνδεση (live) των εκπαιδευόμενων από το χώρο τους. Από το 2014 έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 500 στελέχη και επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα. Προσφέρεται 2 φορές το χρόνο.

Πληροφορίες και αιτήσεις.


2) Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά δίκτυα μέσω eLearning - e-DigiMa:

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 40 ωρών σε ψηφιακό μάρκετινγκ και κοινωνικά δίκτυα που διδάσκεται εξ ολοκλήρου από απόσταση μέσω ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).

Απευθύνεται σε επαγγελματίες χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο, σε φοιτητές και νέους απόφοιτους και προσφέρει τις γνώσεις για να ξεκινήσουν μια επαγγελματική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων: Μάρκετινγκ στην ψηφιακή εποχή, e-marketing plan, περιεχόμενο (content) και SEO, διαφήμιση στα ψηφιακά μέσα, σχεδιασμός διαφημιστικής εκστρατείας & μέτρηση αποτελεσματικότητας, Web metrics & analytics, Social media. Από το 2014 έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 1.500 στελέχη και επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα και από Έλληνες του εξωτερικού. Προσφέρεται 3 φορές το χρόνο.

Πληροφορίες και αιτήσεις


3) Πολυ-καναλικό μάρκετινγκ και εμπειρία πελάτη:

Μια νέα, πρωτοποριακή εκπαίδευση 36 ωρών σε ολοκληρωμένο omni-channel και customer experience management.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου και καλύπτει τα εξαιρετικά επίκαιρα θέματα της συνδυαστικής χρήσης πολλαπλών καναλιών, ψηφιακών και μη, και της 360 εμπειρίας πελάτη που απορρέει από αυτά:  η νέα πραγματικότητα του omni-channel και η στρατηγική προτεραιότητα του customer experience, οι μεθοδολογίες καταγραφής και ανάλυσης του customer journey, το channel-mix audit, η αξιοποίηση δεδομένων (data) και η μετάβαση σε μια πελατοκεντρική εταιρική κουλτούρα. Προσφέρεται 2 φορές το χρόνο.

Πληροφορίες και αιτήσεις.


4) Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αγορών και Επιχειρήσεων: Διαστάσεις, Προκλήσεις, Στρατηγική:

Μια εκπαίδευση αιχμής 36 ωρών για την προσαρμογή της επιχείρησης στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι διαδικτυακές πλατφόρμες, τα πολλαπλά κανάλια, η τεχνητή νοημοσύνη και η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. Διδάσκεται εξ ολοκλήρου από απόσταση μέσω ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και νέους απόφοιτους που θέλουν να κατανοήσουν τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού. Περιλαμβάνει τέσσερεις ενότητες: η στρατηγική διάσταση (The strategy challenge), η προτεραιότητα της διαχείρισης της εμπειρίας του πελάτη στο πολυ-καναλικό περιβάλλον (The Customer experience & Omni-channel challenge), οι νέες τεχνολογίες, η αξιοποίηση των δεδομένων και η λήψη αποφάσεων, η οργανωσιακή διάσταση και κουλτούρα (The Organizational & HR challenge). Προσφέρεται 3 φορές το χρόνο.

Πληροφορίες και αιτήσεις.


5) Μάρκετινγκ μέσω του LinkedIn:

Ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για την αξιοποίηση του LinkedΙn, του μεγαλύτερου μέσου επαγγελματικής δικτύωσης, ως εργαλείου μάρκετινγκ και πωλήσεων τόσο για μια επιχείρηση όσο και για ένα στέλεχος ή επαγγελματία. Διδάσκεται εξ ολοκλήρου από απόσταση μέσω ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).

Απευθύνεται σε επαγγελματίες, τελειόφοιτους φοιτητές και νέους απόφοιτους και περιλαμβάνει: τη δημιουργία του επαγγελματικού προφίλ και την ανάπτυξη του επαγγελματικού δικτύου επαφών, τη δημιουργία και  διαχείριση μιας εταιρικής σελίδας στο LinkedIn και την ανάπτυξη περιεχομένου (content), τη δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας μέσω του LinkedIn Campaign Manager, την ανάπτυξη πελατών & πωλήσεων και η οικοδόμηση του “Thought Leadership” μέσω του LinkedIn. Προσφέρεται 3 φορές το χρόνο.

Πληροφορίες και αιτήσεις.


6) Αναλυτική Κειμένων με Python 3 για Εφαρμογές Μάρκετινγκ

Το πρόγραμμα εστιάζει στην επεξεργασία δεδομένων κειμένου (text data), χρησιμοποιώντας παραδείγματα και δεδομένα από τον ευρύτερο χώρο  του Μάρκετινγκ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα δεδομένων  text είναι οι κριτικές πελατών και ειδικών (reviews), τα σχόλια των χρηστών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, blogs, άρθρα σε πλατφόρμες ενημέρωσης και οι περιγραφές προϊόντων σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ύλη του προγράμματος καλύπτει όλα τα στάδια της διαδικασίας που πρέπει να ολοκληρώσει κάποιος  που επιθυμεί να δουλέψει με δεδομένα κειμένου: συλλογή από τον παγκόσμιο ιστό  (web scraping), προετοιμασία (clearing and parsing) και ανάλυση. Μέσα από το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στη γλώσσα προγραμματισμού Python και θα μάθουν πως να χρησιμοποιούν την Python για να λύσουν πρακτικά προβλήματα σχετικά με δεδομένα κειμένου, όπως ανάλυση συναισθημάτων (sentiment analysis),  κατηγοριοποίηση (classification), μοντελοποίηση θεμάτων (topic modeling), δημιουργία περιλήψεων (summarization), και επεξεργασία οντοτήτων (entity extraction and disambiguation).

Περισσότερες πληροφορίες.

Το πιστοποιητικό του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επισφραγίζει τη γνώση και την αποδοχή των εκπαιδευόμενων στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα προσφέρονται 2 έως 3 φορές το χρόνο.

Οι εγγραφές στην επόμενη σειρά είναι ανοικτές μέχρι τις 15/5/2021.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Η Γνωστή μπύρα σταματά τη συνεργασία με efood-wolt

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Εμβόλιο κορονοϊού: Οι φαρμακευτικές έχουν εγκαταλείψει τις φτωχότερες χώρες
Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, από τα 5,76 δισεκατομμύρια δόσεις που έχουν χορηγηθεί, μόλις το 0,3% κατανέμεται στις χώρες με «ισχνά»...
Εμβόλιο κορονοϊού: Οι φαρμακευτικές έχουν εγκαταλείψει τις φτωχότερες χώρες
Μαθητές στο σχολείο
Άνοιγμα σχολείων: Ανησυχία για την αύξηση κρουσμάτων - Οκτώ παιδιά νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο
Ραγδαία η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στις μικρές ηλικίες - Οκτώ παιδιά νοσηλεύονται με κορονοϊό στο Ιπποκράτειο
Άνοιγμα σχολείων: Ανησυχία για την αύξηση κρουσμάτων - Οκτώ παιδιά στο Ιπποκράτειο