Επιμορφωτικά Μοριοδοτούμενα elearning από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ
Επιμορφωτικά εξ αποστάσεως σεμινάρια από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το πανεπιστήμιο με την παραδοσιακά μεγαλύτερη βαρύτητα στη χώρα, έχει καθιερώσει τη δική του παράδοση στον χώρο των επιστημών, στην  έρευνα, στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση με έντονο το στοιχεί της δημιουργικής συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση εκπαιδευτών και στον σχεδιασμό επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. Απαιτείται, περισσότερο από ποτέ οι εισηγητές – εκπαιδευτές – εμψυχωτές και επιμορφωτές προγραμμάτων εκπαίδευσης και σεμιναρίων να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν πλήρως τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές τεχνικές εκπαίδευσης τους. Ο χάρτης και η ανθρωπογεωγραφία της Δια Βίου Μάθησης αλλάζουν δραματικά, οι απαιτήσεις των συμμετεχόντων σε νέα και άμεσα εφαρμοζόμενη γνώση αυξάνουν, και οι συνέπειες της κρίσης στην καθημερινότητα των εκπαιδευόμενων ενηλίκων είναι τέτοιες που απαιτούν από τους εκπαιδευτές σύνθετες γνώσεις διαχείρισης ομάδων αλλά και μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης και εμψύχωσης.

Δείτε τα Elearning μοριοδοτούμενα σεμινάρια με ανοικτές αιτήσεις: 

- Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

- Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

- Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων General Data Protection Regulation (GDPR)


- Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

σχετικά άρθρα