Το νέο σύστημα υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης
Σημαντικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική της υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου αλλά και στον τρόπο επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΧΡΥΣΑ ΒΑΪΝΑΝΙΔΗ

Σημαντικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική της υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου αλλά και στον τρόπο επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας που συζητείται αυτές τις ημέρες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Παράλληλα, καταργείται όχι μόνο το θεσμικό πλαίσιο της ατομικής και «τιμωρητικής» αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αλλά και το θεσμικό πλαίσιο που συνέδεε την «αυτοαξιολόγηση» των σχολικών μονάδων με την κατηγοριοποίησή τους. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται οι τριετείς σπουδές στα Εσπερινά Λύκεια, ο ορισμός υποδιευθυντών στα σχολεία με βάση των αριθμό των μαθητών και όχι των τμημάτων και στοχευμένες προκηρύξεις για την πρόσληψη αναπληρωτών σε περιοχές όπου δεν καλύπτονται τα κενά.

Νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου

1. Σε επίπεδο Περιφέρειας, ιδρύονται τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ). Θα είναι συνολικά 24 (σημειώνεται ότι θα δημιουργηθούν έξι στην Αττική, τέσσερα στην Κεντρική Μακεδονία και από δύο σε κάθε μία από τις τρεις νησιωτικές Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης). Θα αποτελούνται από τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι θα λειτουργούν είτε ομαδικά είτε ατομικά έχοντας υπό την επίβλεψή τους συγκεκριμένο αριθμό σχολείων.

2. Σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ιδρύονται:

α) τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) τα οποία αποτελούν μετεξέλιξη των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ).

β) Τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ), τα οποία αποτελούν μετεξέλιξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Θα υλοποιούν προγράμματα και σχολικές δραστηριότητες σε τομείς όπως το περιβάλλον, η υγεία και ο πολιτισμός.

Ομάδες σχολείων και παιδαγωγική αυτονομία

Δημιουργούνται οι ομάδες ομοειδών ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στους συλλόγους διδασκόντων με στόχο τον συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Την ίδια ώρα, ενισχύεται η παιδαγωγική αυτονομία, καθώς αποδίδονται ενισχυμένες παιδαγωγικές αρμοδιότητες στον Σύλλογο Διδασκόντων και στον διευθυντή, ενώ ενδυναμώνεται η παρουσία του Σχολικού Συμβουλίου.

Σχέσεις σχολικών μονάδων και υποστηρικτικών δομών

Άμεση επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των σχολικών μονάδων και των υποστηρικτικών δομών προτείνει το υπουργείο Παιδείας για τη συνδιαμόρφωση των εκπαιδευτικών στόχων και πρακτικών αλλά και την επίτευξη μιας αμφίδρομης αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε σχολική μονάδα θα έχει τη δυνατότητα μέσω του ετήσιου προγραμματισμού της να καθορίζει αυτόνομα το εκπαιδευτικό της έργο με βάση τις ανάγκες της (στο πλαίσιο πάντα της εκπαιδευτικής πολιτικής που θέτει η Πολιτεία) και να αιτείται υποστήριξης από τις δομές. Σύμφωνα με τον Κώστα Γαβρόγλου, στην αρχή του σχολικού έτους τα σχολεία θα κάνουν ένα προγραμματισμό, στον οποίο θα καταγράφονται και τα προβλήματα που υπάρχουν -μιας και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, λόγω της εμπειρίας του σχολείου, είναι σε θέση να γνωρίζουν- και θα τα στέλνουν “στις δομές όπου θα συνυπάρχουν οι σχολικοί σύμβουλοι, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί”.

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

Για πρώτη φορά η επιλογή όλων των στελεχών της εκπαίδευσης θα γίνεται με ενιαία κριτήρια και με όριο θητειών. Η μοριοδότηση θα προκύπτει α) από τα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων β) τη διοικητική και διδακτική εμπειρία και γ) την εκτίμηση και γενική συγκρότηση της προσωπικότητας, η οποία θα εκτιμάται μέσω συνέντευξης. Η θητεία των στελεχών εκπαίδευσης θα είναι τριών ετών, με δικαίωμα επιλογής για δύο συνεχόμενες θητείες στην ίδια θέση.

Η επιλογή των περιφερειακών διευθυντών Εκπαίδευσης και των διευθυντών Εκπαίδευσης θα γίνεται από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής, στο οποίο θα προεδρεύει μέλος του ΑΣΕΠ και συμμετέχει εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Τα υπόλοιπα στελέχη εκπαίδευσης (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, προϊστάμενοι των υποστηρικτικών δομών κ.ά.) θα επιλέγονται από τα 13 Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Επιλογής, τα οποία θα λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και η θητεία τους θα διαρκεί όσο και η θητεία των στελεχών.

Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης

Χωρίς τιμωρητικό χαρακτήρα και με στόχο να ενισχυθούν οι ατομικές αποδόσεις θεσμοθετείται η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης με βάση το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων του ν. 4369/2016. Χαρακτηριστικό του νέου συστήματος είναι ο αμφίδρομος χαρακτήρας της διαδικασίας κατά την οποία τα στελέχη θα αξιολογούνται όχι μόνο από τους προϊσταμένους αλλά και από τους υφισταμένους τους. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται στο τέλος της θητείας τους και θα λαμβάνεται υπόψη σε περίπτωση που κάποιο στέλεχος θα θέσει υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση. Αν, ωστόσο, διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της θέσης, δεν θα έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας.

ΣΥΡΙΖΑ: Εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης

Για σημαντικές αλλαγές στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζει ότι το νομοσχέδιο θέτει στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας τα νομοθετήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων που είχαν επιφέρει βαρύ πλήγμα στην εκπαίδευση, στηλιτεύοντας, παράλληλα, τη στάση της Ν.Δ. που τάσσεται υπέρ της “τιμωρητικής” αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. “Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και για την κατάργηση και του τελευταίου τμήματος από τον αντιεκπαιδευτικό νόμο 3848/10: το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, διεκδικώντας την έναρξη μαζικών διορισμών στην εκπαίδευση με ένα νέο σύστημα με κριτήρια μέσω ΑΣΕΠ (χωρίς γραπτό διαγωνισμό)” καταλήγει η ανακοίνωση.

Κινητοποιήσεις

Συγκέντρωση με αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τις δομές εκπαίδευσης πραγματοποιούν πρωτοβάθμια σωματεία και σύλλογοι εκπαιδευτικών, η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων την Πέμπτη 7 Ιουνίου στις 18.30 στα Προπύλαια. Διαμαρτύρονται για τις ρυθμίσεις που αφορούν την αξιολόγηση του σχολείου, την κατάργηση των δομών με αιχμή τα ΚΕΔΔΥ και την υποβάθμιση, όπως σημειώνουν, της Ειδικής Αγωγής.

ΠΗΓΗ: avgi.gr

σχετικά άρθρα

Τελικοί πίνακες επιλογής προϊσταμένων ΚΕΣΥ για Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα
Τελικοί πίνακες επιλογής προϊσταμένων ΚΕΣΥ για Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα
Δημοσιεύτηκαν οι τελικοί πίνακες επιλογής Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης των ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.
Τελικοί πίνακες επιλογής προϊσταμένων ΚΕΣΥ για Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα