Οδηγός δικαιωμάτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Εκ μέρους της Αγωνιστικής Παρέμβασης Πειραιά (συμμετέχουμε στην Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής), ένας οδηγός δικαιωμάτων ειδικά για τους συναδέλφους αναπληρωτές.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2019 – 2020

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ:

Στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω υπάρχουν τα ποσά των μισθολογικών κλιμακίων (MK) των αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναλυτικά. Οι νεοεισερχόμενοι ξεκινούν από ΜΚ1 και κάθε 2 έτη υπηρεσίας ανεβαίνουν 1 ΜΚ. Το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη, καθώς ισχύει η αναστολή για όλους τους υπαλλήλους, υπηρετούντες και νεοδιόριστους, αναπληρωτές, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης. Βεβαίως, πάγια αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος αποτελεί η αναγνώριση της συγκεκριμένης περιόδου για την πλήρη μισθολογική αποκατάσταση όλων των εκπαιδευτικών, καθώς και η αύξηση των μισθών μας ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια από την εργασία μας. Τα μεταπτυχιακά, επίσης, δίνουν 2ΜΚ, εάν αποτελούν τυπικό προσόν πρόσληψης ή εάν έχουν συνάφεια και έχουν αποκτηθεί πριν από την πρόσληψη. Το επίδομα τέκνου έχει πολύ μικρή απόκλιση ανά ΜΚ. Για 1 παιδί οι παρακάτω αποδοχές είναι αυξημένες περίπου κατά 38 ευρώ, για 2 παιδιά προστίθενται ακόμα περίπου 15,50 ευρώ και για 3παιδιά προστίθενται ακόμα περίπου 38 ευρώ καθαρά. Για τους Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου ο μισθός ανάγεται στις ώρες του διδακτικού τους ωραρίου. Πχ ΑΜΩ ΜΚ1 με 13 ώρες ωράριο δικαιούται 13/23 x 867,42 = 490,28 ευρώ.

mistyhoi.jpg

Επιμέλεια πίνακα: Πάνος Ντούλας

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΥΘΑΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ!

Απαιτούμε τα λειτουργικά κενά να αναρτώνται στο διαδίκτυο ή τουλάχιστον να είναι αναρτημένα στη Διεύθυνση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν «κρυφά» κενά που προορίζονται για συγκεκριμένα πρόσωπα στο πλαίσιο πελατειακών σχέσεων. Οι δηλώσεις προτίμησης  αφορούν σχολικές μονάδες και σε καμία περίπτωση περιοχές. Παράλληλα, απαιτούμε να αναρτώνται οι πίνακες τοποθέτησης μαζί με τα μόρια και τα κριτήρια, ώστε να ελέγχουμε ότι ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία σε δημοσιοποιημένα κενά.

Για την ΕΛΜΕ Πειραιά

Μέλη του σωματείου της ΕΛΜΕ Πειραιά είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία του ΠΥΣΔΕ Πειραιά με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. Μέλη, με πλήρη δικαιώματα, εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι και οι αναπληρωτές/ τριες καθώς και οι ωρομίσθιοι συνάδελφοι. Μόνο μέσω της συμμετοχής μας στις γενικές συνελεύσεις της ΕΛΜΕ και τις συλλογικές κινητοποιήσεις έχουμε τη δυνατότητα και τη δύναμη να υπερασπιστούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Κόντρα στις σειρήνες του άβουλου, πειθήνιου και αναλώσιμου εκπαιδευτικού να περάσουμε από το «εγώ» στο «εμείς», για να αντισταθούμε στη«μετα-μνημονιακή» βαρβαρότητα διαρκείας κυβέρνησης-ΕΕ-ΟΟΣΑ, για τη ζωή και το δημόσιο σχολείο που μας αξίζει.

Γιατί να είμαι μέλος της ΕΛΜΕ Πειραιά;

Κύριος σκοπός της ΕΛΜΕ Πειραιά είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και ο αγώνας για ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο που θα καλύπτει ολόπλευρα τις ανάγκες των μαθητών μας. Ένα από τα βασικά αιτήματα του σωματείου μας είναι οι μόνιμοι μαζικοί διορισμοί, η μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, αίτημα που αφορά άμεσα κάθε αναπληρωτή και αναπληρώτρια, καθώς και η εξίσωση των εργασιακών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών. Επίσης, το σωματείο αποτελεί τη συλλογική μας έκφραση, το όργανο που υπερασπίζει κάθε συνάδελφο από αυθαιρεσίες της διοίκησης. Για κάθε ζήτημα που σε απασχολεί, μπορείς να επικοινωνείς με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ή να θέτεις συγκεκριμένα θέματα στη Γενική Συνέλευσή του!

Τι είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων;

Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στο σύλλογο διδασκόντων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές.). Ο Σύλλογος διδασκόντων έχει απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Για τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει και τοποθετείται γι’ αυτά.  Όλες οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων πραγματοποιούνται εκτός μαθημάτων και εντός εργασιακού ωραρίου. Τούτο σημαίνει ότι η συνεδρίαση του συλλόγου δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 14:00 ώρας.

Διδακτικό και εργασιακό ωράριο

ΠΕ

0-6 έτη

7-12 έτη

13-20 έτη

πάνω από 20 έτη

23

21

20

18

ΤΕ01

0-7 έτη

8-13 έτη

14-20 έτη

πάνω από 20 έτη

24

21

20

18

 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται το διδακτικό ωράριο ανάλογα με τα έτη εργασίας. Είναι προφανές από τους 2 παραπάνω πίνακες γιατί το Υπουργείο κερδίζει αρκετά από το καθεστώς ελαστικής εργασίας – ομηρίας. Με την απόλυσή μας, το Υπουργείο καθυστερεί τεχνητά την μισθολογική μας ανέλιξη, καθώς και την μείωση ωρών εργασίας που δικαιούμαστε. Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου –π.χ. στο κενό κάποιου άλλου συναδέλφου/ισσας-. Μετά τη λήξη του διδακτικού σου ωραρίου μπορείς να αποχωρείς από το σχολείο, εκτός εάν σου έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων (και όχι από τον διευθυντή) άλλο συγκεκριμένο έργο ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Σε καμία περίπτωση η πρόσφατη διάταξη του άρθρου 245 του ν. 4512/2018, δεν θεσπίζει υποχρέωση παραμονής στο σχολείο των εκπαιδευτικών για τον πέραν του διδακτικού ωραρίου χρόνο, παρά μόνο όταν η παραμονή συνδέεται με συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς από τα αρμόδια συλλογικά όργανα. Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί έχουν συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε εορταστικές, αθλητικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και περιπάτους. 

Εφημερίες- μετακινήσεις –σύμβαση εργασίας

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο σε αυτό στο οποίο τοποθετούνται αρχικά. Δεν κάνουν σε αυτό που συμπληρώνουν ωράριο. Δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερίας οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε τρία και πάνω σχολεία όταν, τουλάχιστον, το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο. Το νομικό πλαίσιο των εφημεριών καλύπτεται από το ΠΔ 201/1998, άρθρο 13. Η λήξη της σύμβασης των αναπληρωτών δεν επηρεάζεται από μεταβολές στη ΔΔΕ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και β) ότι ο ν. 4229 προβλέπει τη μετακίνηση αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ, μόνο στην περίπτωση που συμφωνήσουν οι ίδιοι. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι της σύμβασης που υπογράφτηκαν

Δικαιούμαι άδεια;

Ως αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός δικαιούσαι τις παρακάτω άδειες:

ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ – ΛΟΧΕΙΑΣ

Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 22 εβδομάδες. Από το διάστημα αυτό, 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιποι 3,5 μήνες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Υπόψη ότι οι 3,5 μήνες άδεια λοχείας κερδήθηκε πρόσφατα – μόλις τον Φεβρουάριο του 2019 – μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις του κλάδου! Σε κάθε περίπτωση αίτημα αιχμής του κλάδου παραμένει η πλήρης προστασία της κύησης και της μητρότητας, όπως στην περίπτωση των μονίμων συναδέλφων, με εννεάμηνη άδεια ανατροφής για όλους τους γονείς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.).

Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούται. Από το ΙΚΑ δεν δικαιούται τίποτε. Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα παίρνει αποδοχές 12 ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ΙΚΑ που αναλογεί στο διάστημα αυτό. Για το διάστημα από την 16η ημέρα και μετά, μόνο την επιδότηση του ΙΚΑ.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για επτά (7) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

• Ειδική άδεια γάμου. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωμα άδειας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο.

• Ειδική άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου : Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα απουσίας με αποδοχές δύο εργάσιμων (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενών α΄βαθμού

 Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος :Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές μιας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όπως κάθε φορά ορίζεται από το ΥΠ.ΕΣ. πριν από τη διενέργεια των εκλογών.

• Ειδική άδεια δίκηςΟι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα).

Φοιτητική άδεια – Άδεια εξετάσεων: 14 εργάσιμες ημέρες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που είναι σπουδαστές ή φοιτητές ή εκπονούν διδακτορική διατριβή.

Άρθρο 26 του Π.Δ. 410/88

Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους: Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης (άρθρο 9 του Ν1483/1984 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ/τος 193/1988). Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία και υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος.

Οδοιπορικά

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί συνάδελφοι δικαιούνται οδοιπορικά, όπως ακριβώς και οι μόνιμοι. Τα οδοιπορικά πιστώνονται ακόμα και να το Ι.Χ που πραγματοποιείται η μεταφορά δεν είναι ιδιόκτητο αλλά είναι είτε οικογενειακό – στο όνομα πχ του/της συζύγου – είτε πρόκειται για το όχημα του γονέα του εκπαιδευτικού.

Να μην ξεχάσουμε…

  1. Απαγορεύεται συνάδελφος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας να καλύψει ωράριο συναδέλφου όταν απεργεί.
  2. Είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογικό και αντισυναδελφικό, αναπληρωτές να αναλαμβάνουν υπερωρίες. Για την ακρίβεια μεγάλος αριθμός αναπληρωτών έχει την δυνατότητα να εργάζεται, επειδή ακριβώς οι μόνιμοι συνάδελφοι δεν αναλαμβάνουν υπερωρίες, παρά τις κατά καιρούς πολλαπλές πιέσεις των κατά τόπους Διευθυντών Εκπαίδευσης.

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΑΞΗ!

Γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν πολιτικές που δεν ανατρέπονται υπό το βάρος των συλλογικών διεκδικήσεων και των ανυποχώρητων αγώνων του κόσμου της εκπαίδευσης, απαιτούμε:

  • Πλήρη κάλυψη του συνόλου των λειτουργικών κενών σε όλη την εκπαίδευση σε μια φάση προσλήψεων. Δημοσιοποίηση του συνόλου των κενών και πλήρη διαφάνεια στις τοποθετήσεις. Δωρεάν στέγαση και σίτιση των αναπληρωτών, καθώς και κάλυψη των μετακινήσεων από σχολείο σε σχολείο.
  • Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί για την κάλυψη των δεκάδων χιλιάδων κενών στο δημόσιο σχολείο. Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Υπερασπιζόμαστε τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχίου μας και την προϋπηρεσία μας. Κατάργηση του θεσμού του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και της ωρομισθίας. Κατάργηση του νόμου 4589/’19 για το προσοντολόγιο.
  • Ριζική μείωση των μαθητών ανά τμήμα: 20 μαθητές στα τμήματα γενικής παιδείας, 15 στις ομάδες προσανατολισμού και 10 στα εργαστήρια. Επαναλειτουργία όλων των καταργημένων σχολικών μονάδων. Πλήρης αντισταθμιστική αγωγή (Ενισχυτική διδασκαλία, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, Τάξεις Υποδοχής) από την έναρξη του σχολικού έτους.
  • Εξίσωση εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων αναπληρωτών – μονίμων.
  • Όχι στην αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση. Παιδαγωγική, εργασιακή ελευθερία στο δημόσιο σχολείο.
  • Αυξήσεις στους μισθούς, ώστε να ζούμε αξιοπρεπώς από την εργασία μας. Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου μας στα προ του 2013 επίπεδα. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της συνταξιοδότησης στα 67.
  • Όχι στο αριστοκρατικό «Νέο» Λύκειο της νεκρανάστασης της Τράπεζας Θεμάτων και της μορφωτικής απόρριψης. Έγκριση όλων των ολιγομελών τμημάτων. Ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο για όλα τα παιδιά. Κανένας έφηβος εκτός του δημόσιου σχολείου και χωρίς απολυτήριο λυκείου.

Η εκλογοαπολογιστικη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ (με ολοήμερη άδεια) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10/12/2019 10:00 στο σχολικό συγκρότημα Τζαβέλα και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 16/12/2019.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΠΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ!

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Ν. Κεραμέως: Ένας χρόνος στο υπ. Παιδείας: Μεταρρυθμίσεις σε 10 βήματα (Βίντεο)
Ν. Κεραμέως: Ένας χρόνος στο υπ. Παιδείας: Μεταρρυθμίσεις σε 10 βήματα (Βίντεο)
«Μεταρρυθμίσεις σε 10 βήματα» κατά τον ένα χρόνο της στο υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει η Νίκη Κερραμέως
Ν. Κεραμέως: Ένας χρόνος στο υπ. Παιδείας: Μεταρρυθμίσεις σε 10 βήματα (Βίντεο)
Τα θρανία… της ζωής
Τα θρανία… της ζωής
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που διαγωνίστηκαν στις Πανελλήνιες. Ανάμεσά τους παιδιά οικονομικών ή άλλων μεταναστών που μεγάλωσαν στη χώρα...
Τα θρανία… της ζωής
Παρεμβάσεις ΠΕ: Καμία αναφορά για διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών σε μία φάση την 1η Σεπτέμβρη από την υπ. Παιδείας
Παρεμβάσεις ΠΕ: Καμία αναφορά για διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών σε μία φάση την 1η Σεπτέμβρη από την υπ. Παιδείας
«Απαιτούνται τώρα μαζικοί μόνιμοι διορισμοί σε γενική και ειδική εκπαίδευση, χρηματοδότηση όλων των δομών και υποδομών, απαιτούνται όλα αυτά για τα...
Παρεμβάσεις ΠΕ: Καμία αναφορά για διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών σε μία φάση την 1η Σεπτέμβρη από την υπ. Παιδείας
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ86 Πληροφορικής για απόσπαση στο ΔΟΑΤΑΠ για πέντε σχολικά έτη
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ86 Πληροφορικής για απόσπαση στο ΔΟΑΤΑΠ για πέντε σχολικά έτη
Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής για υποβολή αίτησης
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ86 Πληροφορικής για απόσπαση στο ΔΟΑΤΑΠ για πέντε σχολικά έτη