Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στη ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα για Φαρμακοποιούς’ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα για Φαρμακοποιούς» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με χορηγία της Apivita

Το νέο πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021.

Από το πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα για Φαρμακοποιούς» έχουν ήδη αποφοιτήσει περισσότεροι από 200 φαρμακοποιοί.

Οι φαρμακοποιοί στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον

Οι φαρμακοποιοί ολοκληρώνοντας τις σπουδές και ξεκινώντας την καριέρα τους, συχνά διαπιστώνουν ότι παράλληλα με τις γνώσεις τους στον επιστημονικό τομέα των σπουδών τους, θα πρέπει να αναπτύξουν και μια σειρά από άλλες δεξιότητες για τις οποίες είναι ελλιπώς προετοιμασμένοι.

Για παράδειγμα, θα πρέπει να κατανοούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ολοένα και πιο απαιτητικών πελατών, να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά με αντιπροσώπους επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζονται, να κατανοούν τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεών τους, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό του φαρμακείου τους, να διαμορφώνουν μια συνεπή στρατηγική για την ανάπτυξη του φαρμακείου τους.

Συνοπτικά, οι φαρμακοποιοί, για να επιβιώσουν στο μέλλον, θα πρέπει να αναπτύξουν επιχειρηματικές, ηγετικές, χρηματοοικονομικές, διοικητικές και στρατηγικές δεξιότητες. Οι ίδιοι αισθάνονται ότι για πολλά από αυτά δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι και αναγκάζονται να ‘μάθουν πάνω στη δουλειά’, συχνά αυτοσχεδιάζοντας.

Συνεισφορά του εκπαιδευτικού προγράμματος

Το κενό αυτό φιλοδοξεί να καλύψει το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα για Φαρμακοποιούς’, το οποίο διοργανώνεται για δέκατη φορά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), με χορηγία από την Apivita. Από αυτό έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 200 φαρμακοποιοί.  

Tο εν λόγω πρόγραμμα έχει διάρκεια 300 ωρών και η μοναδικότητά του έγκειται στο ότι εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στη θεωρία και πρακτική ενός ευρύτατου φάσματος επιμέρους θεμάτων της διοίκησης επιχειρήσεων και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας όπως: ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης, μάρκετινγκ του φαρμακείου, ηγεσία στο φαρμακείο, χρηματοοικονομικά και λογιστική, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεσματική διοίκηση πωλήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο και διαδίκτυο, διαπραγματεύσεις και επίλυση συγκρούσεων. Ολοκληρώνεται με την εκπόνηση επιχειρηματικού πλάνου (business plan) για την ανάπτυξη του φαρμακείου του κάθε συμμετέχοντος φοιτητή.

Διαφοροποιείται από οποιοδήποτε ανάλογο πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς δεν εστιάζει σε ένα μεμονωμένο αντικείμενο (πχ μάρκετινγκ, πωλήσεις, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού), αλλά δίνει μια σφαιρική-συνολική εικόνα του φαρμακείου και των αναγκών του.

Σε ποιους Απευθύνεται το Πρόγραμμα

Απευθύνεται σε εν ενεργεία Φαρμακοποιούς και εργαζόμενους στο φαρμακείο με διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία.

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Καθηγητές που υποστηρίζουν το πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα διδάσκουν κατά κύριο λόγο μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του ΟΠΑ. Παράλληλα, καταξιωμένα στελέχη με γνώση και εμπειρία στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και του φαρμακείου συμπληρώνουν επιλεγμένες ενότητες του προγράμματος δίνοντας στους συμμετέχοντες την πιο πρακτική διάσταση της διοίκησης του φαρμακείου.

Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Αντιπρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης Βασίλης Παπαδάκης

Ημέρες και Ώρες Υλοποίησης - Τόπος Διεξαγωγής 

Καθώς το πρόγραμμα σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας του κλάδου (π.χ. εφημερίες, απογευματινή εργασία), διεξάγεται απογευματινές ώρες εργασίμων ημερών κατά κανόνα μία ημέρα την εβδομάδα, Δευτέρες απόγευμα 17:00-21:45, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΙΒΙΜ (Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης) του ΟΠΑ, το οποίο βρίσκεται κοντά στο κεντρικό κτήριο του ΟΠΑ, στην οδό Κεφαλληνίας 46, στο κέντρο της Αθήνας. Σε περιπτώσεις αργιών το μάθημα διεξάγεται Τετάρτες. 

Καινοτομία της 10ης Σειράς του Προγράμματος

Για πρώτη φορά το πρόγραμμα θα προσφερθεί όχι μόνον δια ζώσης, στις αίθουσες του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ, αλλά και μέσω παρακολούθησης μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης live streaming (L/S), που προσφέρει: 

  • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μέσω της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε φαρμακοποιούς από κάθε σημείο της χώρας να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. 
  • Παρακολούθηση των διαλέξεων (live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας MS Teams την καθορισμένη ώρα/ημέρα του μαθήματος
  • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα την ώρα του μαθήματος
  • Δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης σε μεταγενέστερο χρόνο
  • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, πρόσθετο υλικό, εξωτερικοί σύνδεσμοι) μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)
  • Διενέργεια εξετάσεων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε καθορισμένη ώρα/ημέρα από τον εισηγητή
  • Πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα για όλο το διάστημα της εκπαίδευσης μέσω της εγγραφής των συμμετεχόντων (καταρτιζομένων, εισηγητών) με αποστολή προσωπικών κωδικών από τη γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ
  • Παρακολούθηση των μαθημάτων live και πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός, ούτε ιδιαίτερων απαιτήσεων σύνδεση στο διαδίκτυο. Ένας υπολογιστής (desktop ή laptop) με σύνδεση στο διαδίκτυο και σύνδεση ηχείων/ακουστικών αρκεί.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα καλύπτονται από ατομική συμμετοχή, που ανέρχεται στο ποσό των €3.200 (καταβαλλόμενο σε 3 δόσεις),  καθώς και από την εταιρεία Apivita, η οποία είναι ο βασικός χορηγός του προγράμματος. Πρακτικά οι συμμετέχοντες επενδύουν για την προσωπική τους ανάπτυξη το ποσό των €1.600 ανά ακαδημαϊκό έτος (ή  €10 /διδακτική ώρα).

Πληροφορίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021. Η επιλογή θα γίνει από ομάδα Καθηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, Αθήνα, 6ος όροφος και στην ιστοσελίδα εδώ.

«Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα για Φαρμακοποιούς»

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ 1Κ/2022: Εκδόθηκε η προκήρυξη για το υπ. Περιβάλλοντος- Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Προσλήψεις στην Aegean Airlines: Αναλυτικά οι ειδικότητες που ζητούνται

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ:: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

akrodexioi evosmos
ΕΠΑΛ Εύοσμου: Στον εισαγγελέα οι καταγγελίες για τη δράση των φασιστών
Σε αστυνομία και εισαγγελέα απεστάλησαν οι καταγγελίες για τη δράση φασιστικής ομάδας στο ΕΠΑΛ Εύοσμου, τον ξυλοδαρμό μαθητών πριν λίγες ημέρες,...
ΕΠΑΛ Εύοσμου: Στον εισαγγελέα οι καταγγελίες για τη δράση των φασιστών
ilektriko revma
Χαλάνδρι: Ο δήμος μετακινεί σε ξενοδοχεία δημότες χωρίς ρεύμα
Ο Δήμος Χαλανδρίου μετακινεί σε ξενοδοχεία δημότες που παραμένουν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα χωρίς ρεύμα - Παρά τις διαβεβαιώσεις προς το δήμαρχο, ο...
Χαλάνδρι: Ο δήμος μετακινεί σε ξενοδοχεία δημότες χωρίς ρεύμα