Πανεπιστημιακή αστυνονομία: Πάνω από 1.000 οι υπογραφές πανεπιστημιακών
Καμπάνια κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας: Οι υπογραφές της Πρωτοβουλίας Πανεπιστημιακών ξεπέρασαν τις 1.000

Εκατοντάδες πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και ερευνητές τάσσονται κατά της ίδρυσης της πανεπιστημιακής αστυνομίας, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ενορχηστρωμένη επίθεση και σπίλωση που δέχονται το τελευταίο διάστημα το δημόσιο Πανεπιστήμιο και η πανεπιστημιακή κοινότητα.

Σύμφωνα με την πρωτοβουλία «Όχι στην Πανεπιστημιακή αστυνομία», μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 1.000 υπογραφές, ενώ ο κατάλογος των Συγκλήτων, Σχολών και Τμημάτων, συλλόγων καθηγητών, ερευνητών, διοικητικών υπαλλήλων, μεταπτυχιακών φοιτητών, επιστημονικών ενώσεων και συνδικαλιστικών φορέων ολοένα και μεγαλώνει. 

Προτάσεις

Παράλληλα, προτείνουν μια σειρά πρωτοβουλιών σε απάντηση στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας που τέθηκε σε διαβούλευση, μεταξύ των οποίων η δημιουργία σώματος φύλαξης στα πανεπιστήμια και την ανάπτυξη προτύπων φύλαξης των ΑΕΙ, η ανάπτυξη μέτρων πρόληψης και αποτροπής εγκλημάτων στα ΑΕΙ μέσω αξιοποίησης συμβατικών και εξελιγμένων τεχνολογιών ή στοχευμένων μέτρων, τη συστηματική κατάρτιση της διοίκησης των ΑΕΙ στη διαχείριση κρίσεων και τη δημιουργία Μόνιμης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σε κάθε ΑΕΙ, την παρέμβαση της αστυνομίας (ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού) σε πανεπιστημιακό χώρο, μόνον ύστερα από πρόσκληση των πρυτανικών αρχών ή αυτεπάγγελτα όταν απαιτείται, τη συνδρομή της αστυνομίας στην αποδιάρθρωση της αγοράς ναρκωτικών γύρω από τα ΑΕΙ.

Η Πρωτοβουλία αναφέρει ενδεικτικά τις ανακοινώσεις των παρακάτω φορέων: 

 • Σύλλογος Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδος
 • Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Ενιαίος Συλλόγου Καθηγητών Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο)
 • Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ)
 • Πανελλαδική Ομοσπονδία Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΠΟΕΤΕΠ) –ΑΕΙ
 • Σύλλογος Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας
 • Κεντρικό Συμβούλιο Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Σύλλογος Μελών ΔΕΠ Παντείου Πανεπιστημίου
 • Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Σύγκλητος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Σύγκλητος Παντείου Πανεπιστημίου
 • Σύγκλητος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
 • Σύλλογος φοιτητών Τμήματος Μουσικών Σπουδών Παν. Ιωαννίνων
 • Σύγκλητος ΑΠΘ
 • Σύλλογος ΔΕΠ Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ
 • Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Ενιαίος Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΤΕΙ-Θ
 • Πρωτοβουλία Μεταπτυχιακών Φοιτητών/ριών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
 • Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), ΕΚΠΑ
 • Σύλλογος ΔΕΠ ΕΜΠ
 • Σύγλητος Παν. Πατρών και 110 μέλη ΔΕΠ
 • Σύγκλητος ΕΚΠΑ
 • Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
 • Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Σύλλογος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών/ριών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
 • Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών-Φοιτητριών και Υποψηφίων Διδακτόρων Παντείου Πανεπιστημίου
 • Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ)
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ)

Οι υπογραφές πανεπιστημιακών στο κείμενο της πρωτοβουλίας συγκεντρώνονται στο email: [email protected]

Προτάσεις για ένα δημοκρατικό πανεπιστήμιο

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, χορεύει, πλήθος και εσωτερικός χώρος


Τι προτείνει η ομάδα εργασίας για τον νόμο σε απάντηση στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας που τέθηκε σε διαβούλευση, ως προς τα μέρη που τιτλοφορούνται «Προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος» και «Πειθαρχικό Δίκαιο»

Προτείνουμε:

• Τη δημιουργία σώματος φύλαξης στα πανεπιστήμια και την ανάπτυξη προτύπων φύλαξης των ΑΕΙ, ανάλογα με τα χωροταξικά χαρακτηριστικά του κάθε ιδρύματος. Το προσωπικό φύλαξης ανήκει στο προσωπικό των πανεπιστημίων και εκπαιδεύεται από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Το σώμα φύλαξης και η εκπαίδευσή του χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

• Την ανάπτυξη μέτρων πρόληψης και αποτροπής εγκλημάτων στα ΑΕΙ μέσω αξιοποίησης συμβατικών και εξελιγμένων τεχνολογιών ή στοχευμένων μέτρων (κατάλληλος φωτισμός, συστήματα ιχνηλασίας και καταγραφής εξοπλισμού, απομάκρυνση ΑΤΜ κ.ά.).

• Τη συστηματική κατάρτιση της διοίκησης των ΑΕΙ στη διαχείριση κρίσεων και τη δημιουργία Μόνιμης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σε κάθε ΑΕΙ.

• Την παρέμβαση της αστυνομίας (ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού) σε πανεπιστημιακό χώρο, μόνον ύστερα από πρόσκληση των πρυτανικών αρχών ή αυτεπάγγελτα όταν απαιτείται.

• Τη συνδρομή της αστυνομίας στην αποδιάρθρωση της αγοράς ναρκωτικών γύρω από τα ΑΕΙ.

• Τη λογοδοσία της αστυνομίας (μέσω εκθέσεων, για παράδειγμα) σχετικά με τους λόγους επέμβασης και μη επέμβασης σε χώρους των πανεπιστημίων.

• Την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική συμπερίληψη των φοιτητών/τριών στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την καλλιέργεια αντίληψης κοινού οφέλους που αφορά το Πανεπιστήμιο και τις λειτουργίες του. Ενεργοποίηση φοιτητών/τριών και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού στο πεδίο της δημιουργικής παρέμβασης του δημόσιου χώρου και της ψυχαγωγίας με στόχο τη συνεχή, κατά το δυνατόν, λειτουργία των πανεπιστημιακών χώρων.

Την επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου χρήσεων και προστασίας της περιουσίας των ΑΕΙ. Τη διάκρισή της σε περιουσία/χώρους για ακαδημαϊκές και διδακτικές λειτουργίες και για μη ακαδημαϊκές λειτουργίες με περαιτέρω διαφοροποιημένο καθεστώς φύλαξης.

Το Πανεπιστήμιο θεσπίζει διατάξεις πειθαρχικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το αυτοδιοίκητο. Εξάλλου, ήδη προβλέπονται διατάξεις πειθαρχικού χαρακτήρα στους κανονισμούς των πανεπιστημιακών οργάνων.

• Κάθε Πανεπιστήμιο μπορεί να ελέγχει την είσοδο σε συγκεκριμένους χώρους, εφόσον το αποφασίσει, στα όρια της αποκλειστικής αρμοδιότητας που διαθέτει.

Αναλυτικά το κείμενο, στον σύνδεσμο εδώ

 

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση 170.000 εκπαιδευτικών

Νέο βίντεο από Νέα Σμύρνη που διασύρει την ΕΛ.ΑΣ.: Η στιγμή της επίθεσης σε πολίτη που διαμαρτύρεται 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

σχετικά άρθρα

ΣΥΡΙΖΑ για Νέα Σμύρνη: Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει επικίνδυνα
ΣΥΡΙΖΑ για Νέα Σμύρνη: Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει επικίνδυνα
«Όσο η αποτυχία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της πανδημίας και σε όλα τα μέτωπα ξεσκεπάζεται, τόσο οι Μητσοτάκης και Χρυσοχοϊδης θα ξεσπούν επάνω...
ΣΥΡΙΖΑ για Νέα Σμύρνη: Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει επικίνδυνα
Νέα Σμύρνη: Μαζική κινητοποίηση κατοίκων μετά την άγρια καταστολή
Νέα Σμύρνη: Μαζική κινητοποίηση κατοίκων μετά την άγρια καταστολή
Μαζική πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στην αστυνομική καταστολή και τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στην πλατεία της Νέας Σμύρνης
Νέα Σμύρνη: Μαζική κινητοποίηση κατοίκων μετά την άγρια καταστολή