Σχετικά με τις άδειες εξετάσεων και τις αυθαίρετες οδηγίες από τη ΔΔΕ Κυκλάδων
Α' ΕΛΜΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  - ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου – ΕΛΜΕ Θήρας- Θηρασιάς

Να σταματήσει η ΔΔΕ Κυκλάδων να αναπαράγει αυθαίρετες και ανυπόστατες οδηγίες.

Κάθε συνάδελφος δικαιούται από 2 μέρες άδειας για κάθε μάθημα εξετάσεων.

   Με βάση το ΦΕΚ – Τεύχος Α΄ 17/ 07.02.2019  της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και το την παράγραφο 2 του Άρθρου 35 (Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν.3528/2007 (Α΄26) και 67 του ν.3584/2007 (Α΄ 143) “Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος....Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ημερών.”

   Η διατύπωση της νομοθεσίας, λοιιπόν, που αφορά τη χορήγηση αδειών εξετάσεων είναι ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται καμιάς επιπλέον ερμηνείας από κανένα και μάλιστα με αυθαίρετο και δογματικό τρόπο. Γι αυτό απαιτούμε να ανακληθούν άμεσα οι αυθαίρετες οδηγίες που στάλθηκαν στα σχολεία την Τρίτη 26 Μάη, από το τμήμα  Οικονομικών της ΔΔΕ Κυκλάδων, σχετικά με τη χορήγηση αδειών εξετάσεων, οι οποίες δημιουργούν σύγχυση και πανικό στα σχολεία και στους συναδέλφους. Οι συγκεκριμένες οδηγίες στερούνται κάθε θεσμικής και νομικής υπόστασης, είναι αυθαίρετες και ανυπόστατες και δεν στηρίζονται σε κανένα επίσημο έγγραφο, εγκύκλιο, οδηγία, νομοθέτημα.

   Κανεις δεν έχει την αρμοδιότητα να μεταφράζει τη νομοθεσία κατά το δοκούν και να δημιουργεί αρνητικό προηγούμενο σχετικά με θέματα που αφορούν τη ζωή και τη δουλειά των συναδέλφων.

Απαιτούμε:

  • Να ανακληθεί άμεσα το έγγραφο με τις αυθαίρετες οδηγίες προς τα σχολεία, σχετικά με την επίδοση αδειών για εξετάσεις, που στάλθηκε την Τρίτη 26 Μάη απο τη ΔΔΕ Κυκλάδων.
  • Να δοθούν δύο μέρες άδειας για κάθε εξεταζόμενο μάθημα σε κάθε συνάδελφο, όπως προβλέπεται κανονικά βάσει νόμου.
  • Εξίσωση αδειών μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

 

Δημήτρης Παπαδημητρίου

Η Γενική Γραμματέας

 

 

Σοφία Κουτίδου

σχετικά άρθρα

Ν. Κεραμέως: Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Ν. Κεραμέως: Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
«Η αξιολόγηση είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να βελτιωθεί η απόδοση του εκπαιδευτικού συστήματος», τονίζει η υπουργός Παιδείας
Ν. Κεραμέως: Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης
Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση με βάση το Σύνταγμα είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλους τους πολίτες της χώρας. Είναι όμως τελικά έτσι τα πράγματα και ποιοι τελικά...

Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης