«Αστοχία» στις οδηγίες διαχείρισης της Διδακτέας - Εξεταστέας ύλης της Χημείας Γ΄ Λυκείου
Γράφει ο Dr Αργύριος Δ. Ψαλίδας, MEd

«Αστοχία» στις οδηγίες διαχείρισης της Διδακτέας - Εξεταστέας ύλης της Χημείας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Στην πρόσφατα εκδοθείσα (16-09-2019) με Αρ. Πρωτ. 143377/Δ2 και θέμα: Διαχείριση της Διδακτέας - Εξεταστέας ύλης της ΧΗΜΕΙΑΣ της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 αναγράφεται:

 «Κατά τη διδασκαλία αυτής της παραγράφου[1], προτείνεται να δοθεί έμφαση στην έννοια της διπολικής ροπής ενός δεσμού καθώς και ενός μορίου, με ΔΕΔΟΜΕΝΟ το σχήμα του μορίου.».

Όμως, η έννοια της διπολικής ροπής ενός δεσμού δεν αναγράφεται στο σχολικό βιβλίο. Στο σχολικό βιβλίο (και μάλιστα στο περιθώριο του κυρίως σώματος) αναγράφεται η έννοια: «πόλωση των δεσμών (διαφορά ηλεκτραρνητικότητας ανάμεσα στα άτομα του δεσμού)». Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο: «H διπολική ροπή αποτελεί το μέτρο της πολικότητας του μορίου και είναι διανυσματικό μέγεθος. Tο μέτρο του δίνεται από τη σχέση μ=δ r όπου, δ: το στοιχειώδες φορτίο (δ+ή δ-) και r: η απόσταση των πόλων. Να υπογραμμίσουμε ότι η διπολική ροπή ενός μορίου εξαρτάται από την πόλωση των δεσμών (διαφορά ηλεκτραρνητικότητας ανάμεσα στα άτομα του δεσμού) και τη γεωμετρία του μορίου. Έτσι, υπάρχουν μόρια, όπως του CH4, που ενώ έχουν πολωμένους δεσμούς συνολικά δεν εμφανίζουν διπολική ροπή, λόγω συμμετρίας του μορίου.».

Έτσι, σύμφωνα με το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου η διπολική ροπή αναφέρεται στο μόριο και δεν ορίζεται ως η συνισταμένη των διπολικών ροπών των δεσμών που συγκροτούν το μόριο, ώστε να κατανοηθεί η επίδραση του σχήματος των μορίων στη διπολική τους ροπή. Επιπλέον, στο σχολικό βιβλίο δεν ορίζεται καν η κατεύθυνση του διανύσματος της διπολικής ροπής ενός μορίου.

 

Με αυτά τα δεδομένα πως θα κατανοηθεί το γεγονός της ύπαρξης μορίων, όπως αυτό του CH4, που ενώ έχουν πολωμένους δεσμούς συνολικά δεν εμφανίζουν διπολική ροπή, λόγω συμμετρίας του μορίου και πως θα δοθεί έμφαση, σύμφωνα με τις οδηγίες, στην έννοια της διπολικής ροπής ενός δεσμού καθώς και ενός μορίου, με ΔΕΔΟΜΕΝΟ το σχήμα του μορίου;

 

[1] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.1: «Διαμοριακές δυνάμεις - Μεταβολές φυσικών καταστάσεων - Νόμος μερικών πιέσεων»

 

σχετικά άρθρα

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις του νέου εκπαιδευτικού νομοσχεδίου
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας