Γίνε Φαρμακοποιός στην Ελλάδα σπουδάζοντας στη Κύπρο στα ελληνικά
Πολλοί απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου αυτή την περίοδο επιλέγουν έναν εναλλακτικό δρόμο για υψηλού επιπέδου Σπουδές με σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.

Ο δρόμος αυτός δεν είναι αλλος παρά οι σπουδές της Κύπρου και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το οποίο αποτελεί κορυφαία επιλογή στην Ελλάδα για χιλιάδες απόφοιτους λυκείου και απόφοιτους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι καλύτερες φοιτητικές εστίες στην Ευρώπη

Πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προχώρησε στην δημιουργία των καλύτερων φοιτητικών εστιών στην Ευρώπη. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει ένα από τα καλύτερα προπτυχιακά προγράμματα στην Φαρμακευτική ως εναλλακτική για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων

Δείτε εδώ το βίντεο για τις εστίες του Παν.Λευκωσίας

Επαγγελματικά Δικαιώματα Φαρμακοποιού στην Ελλάδα

Το Πρόγραμμα της φαρμακευτικής έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο προς το Πρόγραμμα σπουδών Φαρμακευτικής των Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησής τους

Ο στόχος του προγράμματος Φαρμακευτικής είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές επιστημονικά και επαγγελματικά ώστε να καταστούν απόλυτα ικανοί στην επιστήμη και τον τομέα των φαρμάκων. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό το οποίο διαθέτει πλούσια ερευνητική δραστηριότητα και διδακτική εμπειρία. Το πρόγραμμα σπουδών είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα και απαιτήσεις και είναι δομημένο κατά τρόπο, ώστε να παρέχει στον απόφοιτο το σύγχρονο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, τις γνώσεις και τις ικανότητες ώστε να τον καταστήσει τον απόλυτο ειδικό στον τομέα των φαρμάκων.

Η απόκτηση του τίτλου σπουδών στη Φαρμακευτική επιτυγχάνεται μετά από πενταετή φοίτηση στο πανεπιστήμιο, στην οποία περιλαμβάνεται κι ένας χρόνος επαγγελματικής κατάρτισης (Preregistration Training Year) στην πρακτική της φαρμακευτικής. Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης είναι άνευ πληρωμής διδάκτρων και απαιτείται η περάτωσή του προκειμένου να μπορέσει ο υποψήφιος να αιτηθεί την εγγραφή του ως επαγγελματίας φαρμακοποιός στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής. Η επαγγελματική άδεια μεταφέρεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας

Η σειρά των μαθημάτων αποσκοπεί στο να παρασχεθούν οι σχετικές επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσει κάποιος να γίνει σωστός φαρμακοποιός, να μπορεί να κατανοεί τις διάφορες λειτουργίες του σώματος και να είναι σε θέση να εφαρμόσει τις γνώσεις του στη θεραπεία των ασθενών. Τέλος, ο σπουδαστής μαθαίνει για το ρόλο του Φαρμακοποιού στη βιομηχανία φαρμάκων και αναπτύσσει διαπροσωπικές δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, η χρήση των νέων τεχνολογιών στην ανταλλαγή γνώσεων / πληροφοριών και η ομαδική εργασία μέσα στα πλαίσια του επαγγέλματος.

Διάρκεια φοίτησης

Η φοίτηση είναι πενταετής (συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης διάρκειας του ενός έτους) και η έναρξη γίνεται είτε το Χειμερινό (αρχές Οκτωβρίου) είτε το Εαρινό εξάμηνο (αρχές Φεβρουαρίου).

Το ένα έτος πρακτικής άσκησης προσφέρεται άνευ διδάκτρων.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι σπουδαστές θα μπορούν να ακολουθήσουν καριέρα τόσο στον ιδιωτικό (Φαρμακείο) όσο και στο δημόσιο τομέα. Επίσης, θα μπορούν να εργαστούν σε διάφορες φαρμακευτικές βιομηχανίες, στην έρευνα, ανάπτυξη και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων, στις ρυθμιστικές αρχές καθώς και στη βιομηχανία καλλυντικών. Δυνατότητα απασχόλησης προσφέρεται επίσης και στον ακαδημαϊκό τομέα, σαν λέκτορες ή ερευνητές στον τομέα της φαρμακευτικής επιστήμης.

Στην ελληνική γλώσσα

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα, με φυσική παρουσία στη Λευκωσία και αφορά σε περιορισμένο αριθμό υποψηφίων και για το λόγο αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο που μπήκε στην παγκόσμια κατάταξη της QS "Rankings"

Tο πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που κατατάσσεται από τον παγκόσμιο οργανισμό QS World University Rankings, στον αριθμό 91 στην Περιφέρεια της Αναδυόμενης Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας (EECA)

Τα αποτελέσματα του “QS World University Rankings: EECA” για το 2019, τα οποία δημοσιοποιηθήκαν στις 31 Οκτωβρίου 2018, τοποθετούν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια της περιοχής, στην οποία λειτουργούν περίπου 1,800 πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό QS World University Rankings, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατέλαβε την 91η θέση στην περιφέρεια της Αναδυόμενης Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας (Emerging Europe and Central Asia – EECA), μεταξύ 450 πανεπιστημίων που αιτήθηκαν και αξιολογήθηκαν (από τα οποία τελικά ταξινομήθηκαν τα 300 καλύτερα).


Εργαστήρια

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει σύγχρονα, άνετα και ασφαλή εργαστήρια αποκλειστικά για τις ανάγκες της Φαρμακευτικής, τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα με όργανα και μηχανήματα, καθώς και με το μοναδικό στο είδος του εικονικό φαρμακείο. Αναλυτικά, υπάρχουν τα εξής εργαστήρια:

- Βιολογίας
- Φαρμακολογίας
- Ανατομίας/Φυσιολογίας
- Χημείας
- Φαρμακευτικής Χημείας και Φαρμακογνωσίας
- Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Ανάλυσης Φαρμάκων
- Εικονικό Φαρμακείο

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της επιλογής τους.

Κριτήρια Εισδοχής

Το πρόγραμμα δέχεται φοιτητές το Φθινοπωρινό και το Εαρινό εξάμηνο. Αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα εξετάζονται μόνο από τους υποψηφίους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια εισόδου, όπως περιγράφεται παρακάτω:

• 17/20 στο Απολυτήριο Λυκείου και 17/20 σε Χημεία και Βιολογία (μαθήματα επιλογής) ή ισοδύναμους βαθμούς
ή

• 17/20 Απολυτήριο Λυκείου και το επίπεδο "GCE A Level" 'στη Χημεία και τη Βιολογία με βαθμό Β

ή

• Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τους υποψηφίους με τουλάχιστον 15/20 στο Απολυτήριο Λυκείου και τουλάχιστον 15/20 στη Χημεία και τη Βιολογία ή ισοδύναμους βαθμούς.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου θα επικοινωνήσει μαζί σας

Αλλιώς μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2112341253

σχετικά άρθρα

Ν. Φίλης: Η υπουργός Παιδείας με την απρεπή συμπεριφορά της υπονομεύει τον αναγκαίο διάλογο για την παιδεία
Ν. Φίλης: Η υπουργός Παιδείας με την απρεπή συμπεριφορά της υπονομεύει τον αναγκαίο διάλογο για την παιδεία
Δήλωση του τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φίλη 
Ν. Φίλης: Η υπουργός Παιδείας με την απρεπή συμπεριφορά της υπονομεύει τον αναγκαίο διάλογο για την παιδεία