ΕΙΔΙΚΗ

Ξεκινά η διαδικασία ίδρυσης νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ
Ξεκινά η διαδικασία ίδρυσης νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ξεκινά η διαδικασία ίδρυσης νέων οργανικών θέσεων Ειδικού...

Ξεκινά η διαδικασία ίδρυσης νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ