ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΚΕΛΤΗΣ

Ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι αφηρημένος
Ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι αφηρημένος
Ο σχολικός εκφοβισμός είναι παράγωγο της ευρύτερης κοινωνίας και  αντανακλά κοινωνικές ιεραρχήσεις: ταξικές, έμφυλες, εθνοτικές, σεξουαλικές,...
Ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι αφηρημένος