ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΛΤΣΗΣ

Πού πήγε η Ελλάδα του Ρήγα;
Πού πήγε η Ελλάδα του Ρήγα;
...σε ποιο βαθμό διδασκόμαστε στα σχολεία το έργο του Ρήγα; Σας πληροφορώ ότι τα παιδιά μας ΔΕΝ μαθαίνουν για το μεγαλείο αυτού του ανυπέρβλητου...
Πού πήγε η Ελλάδα του Ρήγα;