θρησκευτικά

Πυρά υπ. Παιδείας κατά ΠΕΘ: Προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να μην διδάσκουν Θρησκευτικά σύμφωνα με το νόμιμο πρόγραμμα σπουδών
Πυρά υπ. Παιδείας κατά ΠΕΘ: Προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να μην διδάσκουν Θρησκευτικά σύμφωνα με το νόμιμο πρόγραμμα σπουδών
Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση
Πυρά υπ. Παιδείας κατά ΠΕΘ: Προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να μην διδάσκουν Θρησκευτικά σύμφωνα με το νόμιμο πρόγραμμα σπουδών