Ψυχολόγοι

ΠΔΕ ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης: Πρόσληψη 9 Ψυχολόγων(ΠΕ25) σε ΕΠΑΛ και ΕΕΠ -ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία
ΠΔΕ ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης: Πρόσληψη 9 Ψυχολόγων(ΠΕ25) σε ΕΠΑΛ και ΕΕΠ -ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία
ΠΔΕ ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης
ΠΔΕ ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης: Πρόσληψη 9 Ψυχολόγων(ΠΕ25) σε ΕΠΑΛ και ΕΕΠ -ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία
ΑΣΕΠ: Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης
ΑΣΕΠ: Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θέσεις εργασίας για επικουρικό προσωπικό
ΑΣΕΠ: Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης