ψήφισμα συμπαράστασης

Σωματείο εκπαιδευτικών Ιδιωτικής εκπαίδευσης Ηρακλείου: Ψήφισμα συμπαράστασης στους απεργούς της Cosco
Σωματείο εκπαιδευτικών Ιδιωτικής εκπαίδευσης Ηρακλείου: Ψήφισμα συμπαράστασης στους απεργούς της Cosco
Σωματείο εκπαιδευτικών Ιδιωτικής εκπαίδευσης Ηρακλείου
Σωματείο εκπαιδευτικών Ιδιωτικής εκπαίδευσης Ηρακλείου: Ψήφισμα συμπαράστασης στους απεργούς της Cosco