Λάρισα

Λάρισα: Σημαντικά έργα για την ανάπλαση και την βελτίωση της κυκλοφορίας
Λάρισα: Σημαντικά έργα για την ανάπλαση και την βελτίωση της κυκλοφορίας
Με στόχο τη συνολική αλλαγή της Λάρισας στα ευρωπαϊκά πρότυπα, έχουν ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό διάφορα έργα οδοποιίας, τα οποία εντάσσονται στο...
Λάρισα: Σημαντικά έργα για την ανάπλαση και την βελτίωση της κυκλοφορίας
Κέλλας, Βουλευτής ΝΔ: «‘‘Κόλαφος’’ η έκθεση της ΑΔΙΠ για τη συνένωση Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Θεσσαλίας»
Κέλλας, Βουλευτής ΝΔ: «‘‘Κόλαφος’’ η έκθεση της ΑΔΙΠ για τη συνένωση Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Θεσσαλίας»
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Κέλλας, Βουλευτής ΝΔ: «‘‘Κόλαφος’’ η έκθεση της ΑΔΙΠ για τη συνένωση Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Θεσσαλίας»