Πρόσληψη υδρονοµέα στο δήµο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων
Θέση εργασίας για υδρονομέα

Ο Δήµαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων ανακοινώνει την πρόσληψη ενός [1] ατόµου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου [3µηνης διάρκειας], ως Υδρονοµέα Άρδευσης για το αρδευτικό έργο του «Κάπου Παπαδούς» του Δήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, ως κατωτέρω:

1 ΥΕ Υδρονοµέα Άρδευσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής Μέριµνας του Δήµου, αίτηση µε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση
Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.
Απολυτήριο τίτλο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. [για τους εγγεγραµµένους στα Μητρώα Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.].

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι:

α. έχει τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του,

β. δεν υφίσταται στο πρόσωπό του το κώλυµα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,

γ. είναι άνεργος και

δ. τους τελευταίους 12 µήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει ή δεν έχει απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο µε την ιδιότητα του εποχιακού εργαζοµένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστηµα απασχόλησής του.

Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Μ. ΙΚΑ

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε [5] ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Κίνα: Έφτιαξαν την μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο (55 χιλιόμετρα)
Κίνα: Έφτιαξαν την μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο (55 χιλιόμετρα)
Θα δοθεί στην κυκλοφορία την Τετάρτη η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο μήκους 55 χιλιομέτρων που συνδέει το Χονγκ Κονγκ με το Τζουχάι και το Μακάο.
Κίνα: Έφτιαξαν την μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο (55 χιλιόμετρα)
Καταργούν Αντιγόνη και Επιτάφιο από τις προαγωγικές της Β' Λυκείου
Καταργούν Αντιγόνη και Επιτάφιο από τις προαγωγικές της Β' Λυκείου
Για την εξαίρεση της "Αντιγόνης" και του "Επιτάφιου" από τα εξεταζόμενα μαθήματα των προαγωγικών εξετάσεων της Β' Λυκείου διαμαρτύρεται η ΠΕΦ
Καταργούν Αντιγόνη και Επιτάφιο από τις προαγωγικές της Β' Λυκείου
1η Συνεδρίαση Οργανωτικής Επιτροπής Παγκόσμιου Σχ. Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης
1η Συνεδρίαση Οργανωτικής Επιτροπής Παγκόσμιου Σχ. Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης
Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου μέσω skype η άμισθη Οργανωτική Επιτροπή του Παγκόσμιου Σχολικού Πρωταθλήματος...
1η Συνεδρίαση Οργανωτικής Επιτροπής Παγκόσμιου Σχ. Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης
Ένα καραβάνι με 7.000 ανθρώπους που αναζητούν μια καλύτερη ζωή
Ένα καραβάνι με 7.000 ανθρώπους που αναζητούν μια καλύτερη ζωή
Προς τις ΗΠΑ κατευθύνεται το καραβάνι μεταναστών από χώρες της Κεντρικής Αμερικής με πάνω από 7.000 ανθρώπους να διεκδικούν το όνειρο για μια...
Ένα καραβάνι με 7.000 ανθρώπους που αναζητούν μια καλύτερη ζωή