Υποτροφία «Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη» από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Χορήγηση υποτροφίας από το ΕΜΠ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι σύμφωνα με την απόφαση της 4ης/2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (10.05.2018)

απονέμεται η υποτροφία «Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη» για την επίδοση εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2017.

Θα εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομά του, συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€) από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, μετά την έγκριση του διορισμού του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και τις 14.06.2018.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα