Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών Ηρακλείου - Μαθητική Πορεία: Προβολή της ταινίας "Βασιλιάς σε μια κόλαση" - «ΔιaRtηρητέο» Κυριακή 4/3
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών Ηρακλείου - Μαθητική Πορεία

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

& Μαθητική Πορεία

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΛΑΣΗ»