Ψήφισμα Συλλόγου Διδασκόντων 1ου ΕΠΑΛ Καλαμαριάς
Οι παρακάτω υπογραφόμενοι εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

1ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

προς τον Υπουργό Παιδείας

κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

(δια της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Κεντρικής Μακεδονίας)

Οι παρακάτω υπογραφόμενοι εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

που υπηρετούμε σε αυτό ή βρισκόμαστε σε διαθεσιμότητα, συνήλθαμε σε συνεδρίαση στις 05 Σεπτεμβρίου 2013, στο γραφείο των καθηγητών, με θέμα:

«Κατάργηση Τομέων και Ειδικοτήτων στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Διαθεσιμότητες, αναγκαστικές Μετατάξεις».

Μετά από συζήτηση επί του θέματος, αποφασίσαμε τα παρακάτω:

Α.        Διαμαρτυρόμαστε για:

1. Την αναίτια, άδικη, ακατανόητη, ατεκμηρίωτη και απαράδεκτη κατάργηση 49 ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, σε εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, που είχε σαν συνέπεια να τεθούν σε 8μηνη διαθεσιμότητα 2.122 συνάδελφοί μας, Τεχνικών Ειδικοτήτων, να μεταταχθούν άλλοι 302 σε διοικητικές θέσεις και 25 σε Ι.Ε.Κ., και να διακοπεί η λειτουργία 2 Τομέων στα ΕΠΑ.Λ. και 9 ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ.

2. Τη μη ικανοποίηση των αιτήσεων εθελοντικής μετάταξης, από τη Δ/θμια στην Π/θμια Εκπαίδευση, που υποβλήθηκαν σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 38784/Δ1/20-03-2013 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αφορούσε την κάλυψη συνολικά 945 θέσεων, για όλους τους κλάδους και τις Περιφερειακές Δ/νσεις.

3. Τις αναγκαστικές μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ/θμιας Εκπ/σης, με την έκδοση των με αρ. 111966/Δ2/13-8-2013 και 111967/Δ2/13-8-2013 Υ.Α., με τις οποίες χαρακτηρίσθηκαν ως «πλεονάζoν προσωπικό» 6.041 καθηγητές Δ/θμιας Εκπ/σης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, χρησιμοποιώντας άγνωστα και αδιαφανή κριτήρια και παρακάμπτοντας τα κατά νόμο αρμόδια ΠΥΣΔΕ, χωρίς ποτέ να ανακοινωθούν τα ονοματεπώνυμά τους και να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι.

4. Το ότι με τις ίδιες Υ.Α. προκηρύχθηκαν 4.600 θέσεις στην Π/θμια Εκπ/ση (χωρίς να κατονομάζονται επακριβώς ποιές), αλλά και διοικητικές θέσεις για συγκεκριμένες ειδικότητες (χωρίς να προσδιορίζεται με ποια κριτήρια έγινε αυτό).

5. Το ότι οι σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικοί στερήθηκαν της δυνατότητας υποβολής αιτήσεως.

6. Το ότι οι μετατάξεις 3.495 καθηγητών που αποφασίστηκαν σε συνέχεια των παραπάνω, έγιναν στο «γραφείο του Υπουργού», μετά την άρνηση των Υπηρεσιακών παραγόντων να τις υπογράψουν!

Β.       Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας:

1. Την κατάργηση του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, την άμεση ανάκληση των 2.122 διαθεσιμοτήτων και των 327 μετατάξεων των καθηγητών, την πλήρη αποκατάστασή τους και την επάνοδό τους στις οργανικές τους θέσεις.

2. Την επαναλειτουργία των 2 Τομέων στα ΕΠΑ.Λ. και των 9 ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ.

3. Τη μετάταξη από τη Δ/θμια στην Π/θμια Εκπαίδευση των καθηγητών που υπέβαλαν αίτημα για την κάλυψη 945 θέσεων μέσω της εθελο ντικής διαδικασίας που προέβλεπε η με αρ. πρωτ. 38784/Δ1/20-03-2013 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

4. Την ανάκληση της υποχρεωτικής μετάταξης των 3.495 καθηγητών της Δ/θμιας στην Π/θμια Εκπ/ση και σε διοικητικές θέσεις.

Γ. Παρακαλούμε για την πρωτοκόλληση του Ψηφίσματος στο Πρωτόκολλο του Σχολείου και για την αποστολή του στον Υπουργό Παιδείας από τον Διευθυντή του Σχολείου δια της Υπηρεσιακής οδού (μέσω της Δ.Δ.Ε και της Π.Δ.Ε.).

Οι Εκπαιδευτικοί:  [Ακολουθούν οι 68 υπογραφές όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων]

σχετικά άρθρα

Αυτόνομο το Ποτάμι στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις
Αυτόνομο το Ποτάμι στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις

Την απόφαση ότι «Το Ποτάμι θα είναι παρών στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις ως αυτόνομη δύναμη» και πως το κόμμα του «δεν στηρίζει την...

Αυτόνομο το Ποτάμι στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις
Κύπρος: Νέο κόμμα υπό τον τέως πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Μ. Καρογιάν
Κύπρος: Νέο κόμμα υπό τον τέως πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Μ. Καρογιάν
«Δημοκρατική Παράταξη» (ΔΗΠΑ) είναι το νέο κόμμα , που ιδρύθηκε σήμερα στην Κύπρο και υπόσχεται ότι θα κάνει μια «νέα αρχή» στην κυπριακή πολιτική...
Κύπρος: Νέο κόμμα υπό τον τέως πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Μ. Καρογιάν