Συμπληρωματικές παραγγελίες βιβλίων από σχολικές μονάδες
παραγγελίες βιβλίων 

Κατόπιν αιτημάτων από πολλές Σχολικές Μονάδες πανελλαδικά θα ληφθούν εκ νέου στοιχεία μαθητικού δυναμικού και θα υπολογιστούν Συμπληρωματικές Παραγγελίες στις Σχολικές Μονάδες που απαιτείται, βάσει των σχετικών δηλώσεων.

Έως την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω ενέργειες από όλες τις Σχολικές Μονάδες που παρουσιάζουν ελλείψεις στα βιβλία τους, οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί σε καμία Συμπληρωματική Παραγγελία μέχρι σήμερα:

• Επικαιροποίηση μαθητικού δυναμικού στο MySchool (γενικής, κατευθύνσεων, επιλογής, ειδικοτήτων, κύκλοι συνδιδασκαλίας κτλ.)

• Δημοτικά: Παραγγελία Επαναχρησιμοποιούμενων βιβλίων στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων (στις περιπτώσεις που απαιτείται)

• Γυμνάσια: Παραγγελία Ξενόγλωσσων βιβλίων στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων (στις περιπτώσεις που απαιτείται)

Η Συμπληρωματική Παραγγελία που θα προκύψει από τις παραπάνω δηλώσεις θα αναρτηθεί τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στις σελίδες των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής. Τα βιβλία που θα εμπεριέχονται σε αυτή θα μπορούν να παραληφθούν άμεσα από το απόθεμα των Κέντρων Διανομής, εφόσον τα έχει στη διάθεσή του. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποσταλεί στα Κέντρα Διανομής συμπληρωματικό απόθεμα το συντομότερο δυνατόν.

Διευκρινίζεται πως

• Δε θα δοθεί νέα παράταση και δε θα είναι δυνατόν να καλυφθεί οποιαδήποτε έλλειψη

• Δε θα πρέπει να δίνονται βιβλία από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τα οποία δεν εμπεριέχονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες.

• Για την κάλυψη των Συμπληρωματικών Παραγγελιών που αναρτήθηκαν την 01 Οκτωβρίου 2018 γίνεται αυτές τις μέρες διανομή συμπληρωματικού αποθέματος στα Κέντρα Διανομής, στις περιπτώσεις που χρειάζεται.

σχετικά άρθρα

Σχετικά με την πολιτική φίμωση σε σχολείο της Καλλιθέας
Σχετικά με την πολιτική φίμωση σε σχολείο της Καλλιθέας
Ανακοίνωση του Συλλόγου ΠΕ Καλλιθέας Μοσχάτου σύμφωνα με την οποία επιχειρείται να διευκρινιστεί η καταγγελία από εκπαιδευτικό στην ΑΣΕ για "για...
Σχετικά με την πολιτική φίμωση σε σχολείο της Καλλιθέας