ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας: Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων σε σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής Δυτικής Θεσσαλονίκης
ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων σε σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Εχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 11, παρ.4, του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-02-2017) 2. Τη με αριθμ. πρωτ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ 1340/16- 10-2002 τ.Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»

3. Την με αριθμ. πρωτ. 9029/18-07-2018, εισήγηση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αποφασίζουμε εγκρίνουμε τη λειτουργία 2 ολιγομελών τμημάτων με 3 μαθητές ανά τμήμα, για το σχολικό έτος 2018-2019 στο 3 ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

ΕΛΜΕ Χανίων: Απεργία - αποχή από κάθε αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση
ΕΛΜΕ Χανίων: Απεργία - αποχή από κάθε αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση
Συνεχίζουμε αποφασιστικά στον ίδιο νικηφόρο δρόμο που χάραξαν οι αγώνες των προηγούμενων χρόνων και σταματήσαμε την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση.
ΕΛΜΕ Χανίων: Απεργία - αποχή από κάθε αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση