Αυτοί είναι οι τελικοί πίνακες υποψηφίων Συντονιστών για τα ΠΕΚΕΣ (ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ)
Συνεχής Ενημέρωση

Δημοσιεύονται σταδιακά οι αναπροσαρμοσμένοι και οι αξιολογικοί πίνακες με το μόρια των υποψήφιων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Το alfavita.gr θα σας ενημερώνει συνεχώς για νέους πίνακες από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΠΔΕ Πελοποννήσου (αξιολογικοί πίνακες)

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΝΙΑΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

Οι υποψήφιοι/ες, έχουν τη δυνατότητα υποβολής έγγραφης ένστασης κατά των προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και την Τετάρτη 25-07-2018. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (για το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Τάσου Σεχιώτη 38-40 – Τρίπολη, ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: [email protected](σκαναρισμένες ή ψηφιακά υπογεγραμμένες) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό: 2710-230118.


ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας (αξιολογικοί πίνακες)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018 έως και την Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται: α) ιδιοχείρως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Αρκαδίου 8, Λαμία (3ος όροφος, γραφείο 8), β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) [email protected] ή γ) με τηλεομοιοτυπία (fax) 22310 66167.

Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Σημείωση: Σε περίπτωση υποβολής ένστασης μέσω fax ή e-mail, παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε τη λήψη αυτής από την Γραμματέα του Συμβουλίου, κα Τσουκνίδα Αθανασία ή κα Βαρθαλίτη Χρυσάνθη, στα τηλέφωνα 22310 66151-2.

ΠΔΕ Θεσσαλίας (αξιολογικοί πίνακες)

Σας ανακοινώνουμε, τους αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων για τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα κριτήρια Επιλογής των περιπτώσεων  α΄ και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.4547/2018 όπως αυτοί έχουν καταρτισθεί  από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας.

Κατά των παραπάνω πινάκων, οι υποψήφιοι, μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους, από 20-7-2018 έως και 25-7-2018. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως στην ΠΔΕ Θεσσαλίας: Μανδηλαρά 23 Λάρισα ή με ηλ. Ταχυδρομείο (email): [email protected]  ή με τηλεομοιοτυπία  (FAX) : 2410539219.

Ανακοίνωση αξιολογικών πινάκων41 kB
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΕ ΑΕΙΦΟΡΙΑ42 kB
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ32 kB
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΕ ΠΕ0134 kB
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΕ ΠΕ0242 kB
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΕ ΠΕ0331 kB
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΕ ΠΕ0431 kB
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΕ ΠΕ0626 kB
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΕ ΠΕ1125 kB
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΕ ΠΕ6030 kB
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΕ ΠΕ7046 kB
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΕ ΠΕ8236 kB
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΕ ΠΕ8627 kB
 

ΠΔΕ Ιονίων Νήσων (αξιολογικοί πίνακες)

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ

ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (αναμορφωμένοι)

Σε συνέχεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την εκδίκαση ενστάσεων κατά των πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής των οικείων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και αναπροσαρμογή των οικείων πινάκων – Πράξη 2η/20-07-2018 - αναρτούμε:

Προσωρινούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, Δασκάλων και Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73), σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία

Προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Κοινών Κλάδων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία

Προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι ως αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων κατά των πινάκων τάσσεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 23-07-2018 έως και 25-07-2018. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης ιδιοχείρως (τέρμα Σισμάνογλου, 691 33 Κομοτηνή) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail: [email protected]) ή με τηλεομοιοτυπία (2531083555).

1).ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
2).ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΟΙΝΩΝ
3).ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ
4).ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ


ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

 

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου - Βλέπε ΕΔΩ


Οι υποψήφιοι/ες  έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των ως άνω πινάκων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από την Δευτέρα 23-07-2018 έως και την Τετάρτη 25-07-2018, ώρα 15.00.
Οι ενστάσεις είναι έγγραφες και υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Α) ιδιοχείρως στην έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Βορείου Αιγαίου Ελ. Βενιζέλου 26, με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή
Β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] την ένδειξη «ένσταση υποψηφίου  +  (ονοματεπώνυμο) + (κλάδος συντονιστή εκπαιδευτικού έργου)» ή
Γ)  μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 22510 - 48155

 

 

ΠΔΕ Κρήτης

 

Προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες ανά κλάδο υποψήφιων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης  - Βλέπε ΕΔΩ

ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού έργου για το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας.

Κατόπιν τούτου σας ενημερώνουμε πως οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων από 20/7/2018 έως 25/7/2018 και ώρα 23.59΄.

Download this file (ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_Exact_Copy.pdf)ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_Exact_Copy.pdf[Δελτίο Τύπου]398 kB
Download this file (ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΘΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls)ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΘΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls[ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ]59 kB
Download this file (ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΘΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls)ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΘΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls[ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ]48 kB
Download this file (ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls)ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls[ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ]45 kB
Download this file (ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls)ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls[ΚΟΙΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ]45 kB

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι τελικοί αναμορφωμένοι πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού έργου για το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας. 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΘΜΙΑΣ.ΠΕ60 +ΠΕ70_ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Β ΘΜΙΑΣ. ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ_ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε στις 19-07-2018 και αναπροσάρμοσε  τους πίνακες δεκτών υποψηφίων ανά κλάδο και κατά αλφαβητική σειρά, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, όπως επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο.

Τελικοί αλφαβητικοί πίνακες δεκτών υποψηφίων μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε στις 19-07-2018 και κατάρτισε προσωρινούς ενιαίους αξιολογικούς ανά κλάδο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, όπως επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο.

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης από 20-07-2018 έως και 25-07-2018 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: [email protected] ή με τηλεομοιοτυπία στο φαξ: 2281079635.

 

ΠΔΕ Αττικής

Ανακοίνωση αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων Σ.Ε.Ε. μετά την εξέταση των ενστάσεων και συμπληρωματικού πίνακα μη δεκτών υποψηφίων

ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ & ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΔΕ Ηπείρου


ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ  - Βλέπε ΕΔΩ

ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Κεντρικής Μακεδονίας.

Εφιστάται η προσοχή στους υποψήφιους που δεν συμπεριλαμβάνονται στους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών υποψηφιοτήτων, να ανατρέξουν στους αναπροσαρμοσμένους πίνακες μη δεκτών υποψηφιοτήτων.

Οι υποψήφιοι/ες αυτής της κατηγορίας έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των ως άνω πινάκων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από την Δευτέρα 23-07-2018 έως και την Τετάρτη 25-07-2018, ώρα 15:00.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

σχετικά άρθρα

Πρωτοβουλία Εργαζομένων ΕΚΠΑ: Γιατί λέμε όχι στις συγχωνεύσεις
Πρωτοβουλία Εργαζομένων ΕΚΠΑ: Γιατί λέμε όχι στις συγχωνεύσεις
Η κυβέρνηση προχωράει άμεσα στην ψήφιση του νομοσχεδίου για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το...
Πρωτοβουλία Εργαζομένων ΕΚΠΑ: Γιατί λέμε όχι στις συγχωνεύσεις
ΚΚΕ-Βουλή: Ερώτηση για τα μυστικά κονδύλια των υπουργείων
ΚΚΕ-Βουλή: Ερώτηση για τα μυστικά κονδύλια των υπουργείων
Πλήρη ενημέρωση της Βουλής για τα μυστικά κονδύλια των Υπουργείων ζητούν, με ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΚΚΕ, Θ. Παφίλης, Λ. Κανέλλη, Στ. Τάσσος,...
ΚΚΕ-Βουλή: Ερώτηση για τα μυστικά κονδύλια των υπουργείων
«Ακαδημία Γονέων» θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στο ΑΠΘ
«Ακαδημία Γονέων» θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στο ΑΠΘ

"Ακαδημια Γονεων" θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, με στοχο την ενημερωση και στηριξη των γονεων σε θεματα συμπεριφορας και υγειας...

«Ακαδημία Γονέων» θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στο ΑΠΘ