Ορισμός μελών του ΠΥΣΔΙΠ της ΠΔΕ Κρήτης
Υπουργείο Παιδειας 

Τροποποίηση της αρ. 128587/Γ1/03-08-2016 (ΑΔΑ: 603Φ4653ΠΣ-Π9Η) Απόφασης ΥΠΠΕΘ, με θέμα: «Ορισμός μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. 16934/Γ1/02-02-2017 (ΑΔΑ: Ω76Θ4653ΠΣ-ΗΜΕ) Απόφαση ΥΠΠΕΘ.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

σχετικά άρθρα