Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Δείτε το ΦΕΚ

Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο λογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

σχετικά άρθρα