39 οδηγοί και 41 συνοδηγοί στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
80 Προσλήψεις ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας 

To Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη των εποχικών αναγκών μεταφοράς των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) με ιδιοκτησιακό καθεστώς και δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε σχολικά λεωφορεία ως ακολούθως και για τη διάρκεια του σχολικού έτους από την 1/9/2018 μέχρι την 30/6/2019 δηλαδή για 10 μήνες:

Τριάντα εννέα (39) οδηγοί κατηγορίας ΔΕ

Σαράντα ένας (41) συνοδοί κατηγορίας ΔΕ

Για να δείτε την απόφαση πατήστε ΕΔΩ

 

σχετικά άρθρα