Τι αλλαγές φέρνει η συμπληρωμένη απόφαση για τη σχ. ζωή στη ΔΕ σε εγγραφές και απουσίες μαθητών
Αναλυτικά

Με δύο εδάφια συμπληρώθηκε η απόφαση που αφορά τη σχολική ζωή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Στο κεφάλαιο Β του άρθρου 9, παράγραφος 1, της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β’ 120) υπουργικής απόφασης προστίθενται στο τέλος της φράσης «Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων» οι λέξεις «σε λειτουργούντα τμήματα».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 24 προστίθεται περίπτωση ως ακολούθως: η) Απουσίες μαθητών/τριών οι οποίες οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ που βεβαιώνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που βεβαιώνεται από τον οικείο φορέα δε λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό φοίτησης μαθητών/τριών εφόσον αυτοί/αυτές χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μεταβούν στο σχολείο.

σχετικά άρθρα