διδακτορικές υποτροφίες

Το επόμενο 10ημερο ολοκληρώνεται η διαδικασία Αξιολόγησης των 1.600 αιτήσεων για Υποτροφίες
Το επόμενο 10ημερο ολοκληρώνεται η διαδικασία Αξιολόγησης των 1.600 αιτήσεων για Υποτροφίες
Τι δήλωσε ο Γαβρόγλου για το γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για τη στήριξη Νέων Ερευνητών και τις Υποτροφίες
Το επόμενο 10ημερο ολοκληρώνεται η διαδικασία Αξιολόγησης των 1.600 αιτήσεων για Υποτροφίες