Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 12 Ιανουάριος, 2017 - 07:37 | Στην Κατηγορία:

Αποσπάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-------
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠΡΟΣ/ΚΟΥB/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
-------
Μαρούσι,  11-1-2017
Αρ.Πρωτ.:4057/Ε2
Ταχ. Δ/νση    : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη    : 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα    : www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες :Ν. Κονδύλης
Τηλέφωνο     : 2103442126
FAX          : 2103442282
Email                :[email protected]
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
ΠΡΟΣ: Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΚΟΙΝ:Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΘΕΜΑ:  «Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017»

 

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86,
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012,
γ)του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις τηςπαρ. 9  του  άρθρου 9 του Ν. 3391/2005,
δ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995,
ε)της παρ.7 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996,
στ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,
ζ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001,όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5του άρθρου 72 του Ν.4316/14,
η) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002,
θ) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003,
ι) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005,
ια) του άρθρου 139 του Ν.3463/2006,
ιβ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008,
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010,
ιδ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2του άρθρου 7 του Ν.4071/2012,
ιε) του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010,
ιστ) του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012,
ιζ)της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν.4071/2012,
ιη) των  άρθρων 39 και 44Α του Ν.4115/2013,
ιθ) του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996.
  1. Τις διατάξεις  του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  2. Τηνυπ’ αριθμ. 67505/E1/20-4-2016εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
  3. Τηναριθμ. 33/27-12-2016 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
  4. Τις αιτήσειςτων ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Διακόπτουμετην απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με τιςαριθμ. πρωτ. 130462/Ε2/5-8-2016 και 139466/Ε2/31-08-2016Υ.Α., ως ακολούθως:
ΑΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
161178
ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ13
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
224330
ΒΟΣΣΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΕ07
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
216728
ΔΗΜΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
209088
ΚΟΚΚΑΡΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΕ20
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
219797
ΜΑΚΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ11
ΑΧΑΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
223949
ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ05
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
701932
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ19
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
B1. Αποσπούμετουςπαρακάτω εκπαιδευτικούςΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςλόγω αναδρομικού διορισμού,ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
ΑΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
703959
ΒΕΓΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΛΛΑ
703963
ΒΟΖΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ07
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
703982
ΓΟΥΡΝΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ06
ΣΑΜΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
703943
ΚΙΝΑΛΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΠΕ06
ΛΑΣΙΘΙ
ΞΑΝΘΗ
703952
ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ11
ΧΙΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
703946
ΛΕΓΑΤΟΥ
ΕΡΑΤΩ
ΠΕ06
ΧΑΝΙΑ
ΑΧΑΙΑ
703737
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΠΕ17.07
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Β ΑΘΗΝΩΝ
703980
ΤΣΕΛΕΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ06
ΧΑΝΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
703985
ΤΣΙΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΛΕΥΚΑΔΑ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί αποσπώνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ διορισμού τους.
Β2.Αποσπούμε τηνπαρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω αναδρομικού διορισμού, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
ΑΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
 703965
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ13
ΕΒΡΟΣ
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
        Γ. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα την παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
ΑΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
703950
ΚΑΛΑΡΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ11
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.
        Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα