Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Κατάθεση απόψεων σχετικά με τη διοίκηση και την οικονομική διαχείριση των σχολείων και προτάσεις για σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 12 Απρίλιος, 2016 - 09:33 | Στην Κατηγορία:

Την Τετάρτη 30-3-2016 και ώρα 19.00, οι Σύλλογοι Διδασκόντων και Γονέων-Κηδεμόνων του 12ου 12θέσιου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης συναντηθήκαμε σε μια ανοικτή κοινή συνεδρίαση. Από την αρχική συζήτηση προέκυψαν διαπιστώσεις και συμπεράσματα, τα βασικά σημεία των οποίων είναι τα εξής:

 • Το 2011, με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», ολοκληρώθηκε μια διαδικασία που ξεκίνησε με το νόμο 1566/1985 και επέφερε μεγάλες αλλαγές στην διοικητική και οικονομική διαχείριση των σχολείων.

 • Η μεταβίβαση της περιουσίας των σχολείων και η ανάθεση της επισκευής και συντήρησής τους στους ΟΤΑ αλλά και η δυνατότητα των δήμων να γνωμοδοτούν για τις οργανικές μεταβολές των σχολείων και τον καθορισμό των ορίων τους, δημιουργούν την αίσθηση ότι το κράτος έχει παραδώσει τη διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους δήμους.

 • Αν και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία στην Τ.Α. ήταν αρχικά σύμφωνη με την γενικότερη απαίτηση για αποκέντρωση και παρά τις εύλογες προσδοκίες που δημιούργησε, όχι μόνο δεν έλυσε τα υπάρχοντα προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά, αντίθετα, δημιούργησε νέα. Ο λόγος είναι προφανής: οι διοικητικές και οικονομικές αυτές αρμοδιότητες δόθηκαν στους δήμους για να εφαρμοστούν οι μνημονιακές πολιτικές και κυρίως οι δραματικές περικοπές των δαπανών στην εκπαίδευση.

 • Οι δήμοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην εφαρμογή των μέτρων αυτών, συντελώντας στην ακόμα μεγαλύτερη μείωση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και προτείνοντας καταργήσεις και συγχωνεύσεις για 2.000 περίπου σχολεία σε όλη τη χώρα, προτάσεις τις οποίες «αποδέχθηκαν» και υλοποίησαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

 • Ως αντάλλαγμα, ουσιαστικά δόθηκε στους δήμους η ακίνητη και κινητή περιουσία των σχολείων και η δυνατότητα παρέμβασής τους στο σύνολο σχεδόν των διοικητικών εκπαιδευτικών θεμάτων. Με τον τρόπο αυτό και κάτω από συνθήκες οικονομικής, κοινωνικής και αξιακής πτώχευσης, η εκπαίδευση και η ποιότητά της εξαρτώνται πλέον από τις διαθέσεις, τις προτεραιότητες, τις επιλογές και τα συμφέροντα των δημοτικών αρχών.

 • Οι δημοτικές αρχές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, λειτουργούν με αδιαφάνεια, εμπάθεια και αδιαφορία στο χειρισμό των εκπαιδευτικών θεμάτων ή με στόχο την εξυπηρέτηση καταστάσεων  που δεν αφορούν τα σχολεία. Οι αποφάσεις και οι παρεμβάσεις τους δημιουργούν συχνά μεγάλη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα, παρεμποδίζουν με απαράδεκτο τρόπο την καλή λειτουργία των σχολείων και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης των μαθητών.

 • Οι εκπαιδευτικές δαπάνες, με εξαίρεση την μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, αποτελούν σχεδόν αποκλειστική αρμοδιότητα των σχολικών επιτροπών. Μετά τη συγχώνευσή τους σε επίπεδο δήμων ( 1 για τα Νηπιαγωγεία και Δημ. Σχολεία και 1 για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια), οι επιτροπές αυτές διαχειρίζονται τα χρήματα που προορίζονται για τα σχολεία, αποφασίζοντας για την κατανομή τους και για το αν και ποιες από τις αιτούμενες δαπάνες των σχολείων θα καλυφθούν.

 • Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση και τη λειτουργία των 15μελών σχολικών επιτροπών, η εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών είναι ελάχιστη (συνήθως 2 ή 3), από το σύνολο των γονέων επιλέγονται όσες/όσοι είναι συνήθως και μέλη της παράταξης των δημάρχων, ενώ οι υπόλοιποι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας.

 • Οι σχολικές επιτροπές αποφασίζουν και για θέματα όπως οι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί και το ύψος των μισθώσεων των κυλικείων. Τα μισθώματα αυτά εισπράττονται από τις σχολικές  επιτροπές, οι οποίες τα διαχειρίζονται κατά το δοκούν, χωρίς να τα επιστρέφουν στα σχολεία για τις ανάγκες τους και συχνά χωρίς να προβαίνουν σε δημόσιο απολογισμό των πεπραγμένων και των αποφάσεών τους.

 • Το ίδιο συμβαίνει και με την κατανομή των πιστώσεων για τα σχολεία, όπου συνήθως δεν τηρούνται ούτε η καθορισμένη από το νόμο διαδικασία ούτε οι κανονισμοί και οι πρακτικές που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα χρήματα που πραγματικά φτάνουν στα σχολεία, μετά τη δραματική μείωση των δαπανών για την Παιδεία την τελευταία 5ετία, να μην επαρκούν ούτε για την κάλυψη στοιχειωδών λειτουργικών αναγκών.

 • Ως συνέπεια και αποτέλεσμα των παραπάνω, όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί και γονείς καταλήγουν σε αρνητική αποτίμηση του ρόλου των ΟΤΑ στην λειτουργία των σχολείων και σε απαίτηση για σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και αλλαγές.

Στο πνεύμα αυτό και με μοναδικό μας στόχο την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των παιδιών μας, προχωρήσαμε στην διατύπωση, καταγραφή και κατάθεση των προτάσεων που ακολουθούν:

1)  Ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης των σχολείων από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Προτείνονται :

 1. Η μεταφορά των πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών προς την Οικονομική Υπηρεσία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 2. Η κατανομή των πιστώσεων από την Οικονομική Υπηρεσία στα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με καθορισμένη διαδικασία, απόλυτη διαφάνεια και κριτήριο κυρίως των αριθμό των μαθητών και των τμημάτων.

 3. Η πληρωμή του συνόλου των λογαριασμών ηλεκτρικού, ύδρευσης, τηλεφώνου και πετρελαίου/φυσικού αερίου των σχολείων από την Οικονομική Υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό οι Οικονομικές Υπηρεσίες των Διευθύνσεων μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των Μεγάλων Πελατών (π.χ. ΔΕΗ) και να επιτύχουν σημαντική έκπτωση των δαπανών και διάθεση των χρημάτων που εξοικονομούνται στην εξυπηρέτηση άλλων σχολικών αναγκών.

2)    Συγκρότηση και αρμοδιότητες Σχολικών Συμβουλίων

Προτείνονται:

 1. Η συγκρότηση 7μελών Σχολικών Συμβουλίων* σε κάθε σχολική ενότητα, ως Ν.Π.Δ.Δ. με οικονομική αυτοτέλεια και Α.Φ.Μ. .

 2. Ως μέλη του κάθε Σχολικού Συμβουλίου:

  • η/ο  Διευθυντρια/ντής του Δημοτικού Σχολείου,

  • η/ο  Προϊστάμενος του κοντινότερου ή συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου,

  • 2 εκπαιδευτικοί και

  • 3 γονείς-κηδεμόνες, που θα εκλεγούν από τους αντίστοιχους Συλλόγους.

* Για τα Γυμνάσια-Λύκεια προτείνονται 9μελή Συμβούλια, στα οποία θα συμμετέχουν οι Διευθυντές

Γυμνασίου και Λυκείου και επιπλέον 2 εκλεγμένοι μαθητές.

 1. Η δημιουργία Σχολικού Ταμείου, υπεύθυνος του οποίου θα είναι μέλος του Σχολικού Συμβουλίου, που θα οριστεί ως Ταμίας.

 2. Στις διοικητικές αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβουλίων θα περιλαμβάνονται:

  • η εφαρμογή αποφάσεων που έχουν ληφθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων

  • η εκμίσθωση των κυλικείων

  • η συμβολή στην διευθέτηση προβλημάτων που εμφανίζονται στο χώρο του σχολείου.

 3. Οι οικονομικές αρμοδιότητες των Συμβουλίων θα αφορούν τη διαχείριση των χρημάτων που προέρχονται από:

  • τη μίσθωση των κυλικείων

  • τις πιστώσεις που θα διατίθενται από την Οικονομική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τη λειτουργία του Σχολείου (εκτός από τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ) και οι οποίες θα περνούν απευθείας στο Ταμείο του Σχολικού Συμβουλίου.

 4. Η ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης του κυλικείου κάθε σχολείου στο Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται ως οικονομικά υπεύθυνο συλλογικό όργανο, αρμόδιο για:

  • τη διενέργεια Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την εκμίσθωση των κυλικείων

  • την απευθείας απόδοση των εσόδων από τη μίσθωση του κυλικείου στο Ταμείο του Σχολικού Συμβουλίου

  • την οικονομική διαχείριση του μισθώματος του κυλικείου

3)  Συγκρότηση «Συμβουλίων Ομάδων Σχολείων»

Προτείνονται:

 1. Η συγκρότηση «Συμβουλίων Ομάδων Σχολείων», το οποίο για τα Δημ. Σχολεία και Νηπ/γεία θα αφορά σχολεία που ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια Σχολικού Συμβούλου ΠΕ-70 *.

 2. Η συμμετοχή σε κάθε Συμβούλιο Ομάδας Σχολείων  για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

  • Των Διευθυντριών/ντών  όλων των Δημοτικών Σχολείων  της Ομάδας

  • 2 Νηπιαγωγών, εκλεγμένων από τις/τους Νηπιαγωγούς της ομάδας Νηπιαγωγείων**

  • 3 Γονέων-Κηδεμόνων, εκλεγμένων από τους Συλλόγους Γονέων των σχολείων της ομάδας.

  • 1 εκπροσώπου του αντίστοιχου Συλλόγου Εκπαιδευτικών

  • Της/ του Προϊστάμενου Οικονομικών θεμάτων της Α/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

 3. Ο ορισμός ως Προέδρου για κάθε Συμβούλιο της/του Διευθυντριας/ή  που συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια κατά τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών.

 4. Ως βασικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου:

  • ο έλεγχος της κατανομής των πιστώσεων στα σχολεία της ομάδας

  • η κατάθεση προτάσεων προς  την Οικονομική Υπηρεσία της Διεύθυνσης

  • η κατάθεση προτάσεων προς την Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για την κατανομή των μαθητών ανά σχολείο, με τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι ο αριθμός τους θα είναι 15-20 ανά τμήμα

  • η συνεργασία για την επίλυση κοινών για την ομάδα σχολείων προβλημάτων

  • η συνεργασία και ο συντονισμός των σχολείων της ομάδας σε κοινές εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα

  • * Ανάλογη ομαδοποίηση μπορεί να γίνει για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.

  • ** Στην Δευτεροβάθμια θα συμμετέχουν αντίστοιχα οι Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων της ομάδας και 2 εκπρόσωποι των μαθητριών/τών, αντί για τις/τους Νηπιαγωγούς.

 

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων του 12ου ΔΣ Νεάπολης

Ο Διευθυντής Ιωάννης Νομικούδης

 


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Περί εμβολίων ο λόγος… και οι μαθητές από τη Συρία

 

Δέκα το πρωί, δύο μέρες μετά από την ανακοίνωση-οχετό του Ωραιόκαστρου, ένα ζευγάρι Σύριων προσφύγων μπήκαν δειλά στο γραφείο μου, ζητώντας να γράψουν στο σχολείο τα παιδιά τους.

Ταλαιπωρημένα και κουρασμένα τα πρόσωπά τους, λίγα τα αγγλικά τους, δύσκολη η συνεννόηση μαζί τους, αλλά τα μάτια τους…

Διαδικασίες ανίχνευσης και προώθησης απόψεων των εκπαιδευτικών: υπάρχει η βούληση;

Διαδικασίες ανίχνευσης και προώθησης απόψεων των εκπαιδευτικών: υπάρχει η βούληση;