Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Θέση εργασίας για νοσηλευτή στο Δήµο Κ. Νευροκοπίου


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος, 2018 - 14:18 | Στην Κατηγορία:

Πρόσληψη νοσηλευτή - Δείτε την προκήρυξη

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήµου Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόθεση να σύναψη σύµβαση µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο ΔΕ Νοσηλευτής/τρια για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήµου Κ. Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κ. Νευροκόπι, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες. Ο Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι το ΚΑΠΗ και η δαπάνη που θα προκληθεί από τη σύναψη της σύµβασης θα ανέρχεται στο ποσό των 10.800,00€.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Δήµου Κ. Νευροκοπίου, Π. Κάβδα 6 – Τ.Κ. 66033 Κ. Νευροκόπι, υπόψιν κας Ζ. Μόσχογλου, (τηλ. επικοινωνίας : 2523350165-167). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από 17-09-2018 έως και 26-09-2018.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα