Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Πρόσληψη πτυχιούχου οικονομικών στον ΕΛΓΟ - "Δήμητρα"


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 18 Μάιος, 2018 - 12:31 | Στην Κατηγορία:

Θέση εργασίας για πτυχιούχο οικονομικών

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης “Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)»” με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. και ΣΑΕ 2017ΣΕ27510121, που αφορά στην υποστήριξη του οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

Απαραίτητα Προσόντα:
- Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ σε επιστήμες οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ειδικότητα οικονομικής κατεύθυνσης, της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής με αντίστοιχη ειδικότητα.
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην οργανωτική - διοικητική και λογιστική υποστήριξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων (έλεγχος και παρακολούθηση προόδου οικονομικού αντικειμένου, σύνταξη και υποβολή των οικονομικών καταστάσεων προόδου, παρακολούθηση εκταμίευσης και έλεγχος πληρωμών, δημιουργία, τήρηση και ενημέρωση λογιστικών μερίδων και έλεγχος δαπανών).
- Εμπειρία στη λογιστική Δημοσίου της OTS ή αντίστοιχο
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Γνώση χειρισμού Η/Υ
- Βεβαίωση εγγραφής στο οικονομικό επιμελητήριο

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι(ες) μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310798790.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Προσλήψεις στον ΕΛ.Γ.Ο. - "Δήμητρα"

Θέσεις εργασίας στον ΕΛ.Γ.Ο. - "Δήμητρα"

Προσλήψεις κτηνιάτρων στον ΕΛ.Γ.Ο. - "Δήμητρα"

Θέσεις εργασίας για κτηνιάτρους

Πρόσληψη γεωτεχνικού στον ΕΛΓΟ - "Δήμητρα"

Θέση εργασίας στον ΕΛΓΟ - Δήμητρα