Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης για τις προσλήψεις στην ΕΕΔΑ


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 9 Αύγουστος, 2018 - 09:17 | Στην Κατηγορία:

Αποτελέσματα ΑΣΕΠ

Γνωστοποιείται ότι η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εξέδωσε τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθ. 1/2018 Δημόσιας Πρόσκλησής της για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέου, κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π από 9/08/2019, ημέρα Πέμπτη, έως και 20/08/2018, ημέρα Δευτέρα.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την Δημόσια Πρόσκληση
Αριθμός 1/2018
για την πλήρωση μιας (1) θέσης
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
T.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Επισημαίνεται ότι, η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της επιτροπής.


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα