Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

66 θέσεις εργασίας στη Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 7 Ιούνιος, 2017 - 14:29 | Στην Κατηγορία:

Εύρεση εργασίας 

H Περιφερειακή ενότητα Λέσβου ανακοινωνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εξήντα οχτώ (68) ατόμων (33 άτομα έως και 34 ημερομίσθια και 35 άτομα έως και 60 ημερομίσθια) με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2017, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2017 για τις εξής ειδικότητες και αριθμό:

 • 2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 • 66 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν:

 1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας σε επίπεδο Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εξήντα οχτώ (68) ατόμων (33 άτομα έως και 34 ημερομίσθια και 35 άτομα έως και 60 ημερομίσθια) με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2017, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2017 για τις εξής ειδικότητες και αριθμό ατόμων ως κατωτέρω (πίνακες 1,2):

 1. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ανεξαρτήτου χρόνου.
 2. Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α.
 3. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου (για Α.Μ. ΙΚΑ) ή Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία) σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει Αριθμό Μητρώο ΙΚΑ.
 4. Βεβαίωση πρώτης ασφάλισης.
 5. Φωτοτυπία αριθμού Λογ/σμού βιβλιαρίου Τραπέζης με πρώτο όνομα αυτό του εργαζομένου.
 6. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας (σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας).
 7. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 8. Βεβαίωση σπουδών για τέκνα που φοιτούν σε σχολές.
 9. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον φωτοτυπία ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (Ταχ. Δ/νση Καραντώνη 2 Μυτιλήνη 81100), στο κατάστημα του Δήμου όπου έχει έδρα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pvaiaaiou.aov.gr καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» et.diavaeia.aov.gr. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης μόνο από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και από το Δήμο όπου έχει έδρα η εν λόγω Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (ΣΟΧ2/2017) με συνημμένα τα αναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καραντώνη 2 Μυτιλήνη 81100, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (τηλ. επικοινωνίας: 2251046665).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ. Δ/νση Καραντώνη 2 Μυτιλήνη 81100) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (Ελευθερίου Βενιζέλου 17-19 Μυτιλήνη), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα