Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

19 Προσλήψεις στο Δήμο Βόλου


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος, 2017 - 12:19 | Στην Κατηγορία:

Εύρεση εργασίας 

Ο Δήμος Βόλου ανακοινωνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών:

  • – πέντε (5) Κηπουρών ∆Ε
  • – δέκα (10) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ
  • – ένα (1) χειριστή τρακτέρ (µε καταστροφέα χόρτων και πούµα)
  • – ένα (1) χειριστή καλαθοφόρου οχήµατος
  • – δύο (2) οδηγών µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας µε σύµβαση Ι∆ΟΧ δίµηνης

διάρκειας για την αντιµετώπιση άµεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Πρασίνου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Βόλου, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53121 και 24213-53122), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την επόµενη της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα δηλ. ξεκινά την 27/9/2017 και λήγει την 30/9/2017.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα