Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

14 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Αρκαδίας


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 8 Ιούνιος, 2017 - 16:32 | Στην Κατηγορία:

ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’. που εδρεύει στη Μεναλόπολη του Νομού Αρκαδίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • 1 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
  • 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ- ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
  • 4 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΗΣ,ΥΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ
  • 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 1 ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ)
  • 1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συιιιιετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεγί ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ7ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. /ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β’, Τ.Κ. 22200 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, υπόψη κας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίας, ή κας ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ Γιαννούλας ή κας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νας (τηλ. επικοινωνίας 27910-25158-9, εσωτ. 31129, 31110).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται υε βάση την ημερομηνία που Φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ) . Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2017 για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ 
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα
Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Υποβολή Αιτήσεων από 09.06.2017 έως και 19.06.2017
Πληροφορίες: 
κα Παναγιωτοπούλου Μαρία, τηλ.: 27910 25158-9  εσωτ.: 31129,
κα Τουρνικιώτη Γιαννούλα & κα Δημοπούλου Κωνσταντίνα, τηλ.: 27910 25158-9  εσωτ.: 31110


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα