Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

131 θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής- Αιτήσεις έως 18/1 γ


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 11 Ιανουάριος, 2018 - 12:35 | Στην Κατηγορία:

Εύρεση εργασίας 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα ενός (131) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους νομούς Αττικής, Αχαΐας Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Λέσβου, Ξάνθης, Σάμου και Χίου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (συγχρηματοδότηση 75 % από ΕΕ και 25 % από Ελλάδα)» και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΑΘΗΝΑ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 18
ΑΘΗΝΑ ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικού) 12
ΑΘΗΝΑ ΠΕ Μεταφραστών 2
ΑΘΗΝΑ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) 2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών) 3
ΑΛΙΜΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 20
ΑΛΙΜΟΣ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware 1
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ (Δήμου Αχαρνών) ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 4
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ν. Ηρακλείου) ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 2
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 4
ΚΩΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 4
ΛΕΡΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 5
ΛΕΡΟΣ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) 1
ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) 1
ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 13
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 7
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) 1
ΞΑΝΘΗ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών) 3
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 2
ΠΑΤΡΑ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών) 3
ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware 1
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 6
ΣΑΜΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 4
ΣΑΜΟΣ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) 1
ΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών) 7
ΧΙΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 3
ΧΙΟΣ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την Σ0Χ2/2017, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988612).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα