Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Μεταπτυχιακή υποτροφία στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 16 Μάρτιος, 2018 - 16:14 | Στην Κατηγορία:

Μεταπτυχιακό για ένα άτομο στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “DTVC-Electrochemical Treatment System” (PAR.010625), το οποίο χρηματοδοτείται από φορέα του ιδιωτικού τομέα, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση αυτής, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ:
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία που θα χορηγηθεί σε έναν/μία (1) μεταπτυχιακό(-ή) φοιτητή/φοιτήτρια με τον/την οποίο(-α) θα συναφθεί σύμβαση υποτροφίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 599Ε

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χημικός Μηχανικός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
Δοκιμαστική λειτουργία πρότυπης πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
Αναλύσεις φυσικοχημικών παραμέτρων σε δείγματα επεξεργασμένων και μη αποβλήτων
Εκτίμηση κύκλου ζωής (LCA) συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
2. Εγγεγραμμένος μεταπτυχιακός φοιτητής σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Γνώσεις υπολογιστικών προγραμμάτων: SimaPro, AspenPlusTM, Matlab
5. Εμπειρία σε αναλύσεις νερού και αποβλήτων

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Μηχανική Περιβάλλοντος
2. Εμπειρία σε χειρισμό αναλυτικών οργάνων για τον προσδιορισμό συνθετικών οργανικών ενώσεων σε υγρά δείγματα με τεχνικές υγρής χρωματογραφίας (HPLC), ολικού οργανικού άνθρακα (TOC), αρωματικότητας οργανικών ενώσεων και άλλων φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού (αγωγιμότητα, pH, ιόντα, κ.α.)
3. Εμπειρία σε λειτουργία εργαστηριακών (lab-scale) και πιλοτικών διατάξεων (pilot-scale) επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων και πόσιμου νερού
4. Εμπειρία σε συγγραφή πρωτoκόλλων και επιστημονικών εκθέσεων
5. Εμπειρία σε προετοιμασία δράσεων (project plans) για τη βελτιστοποίηση των διεργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498182 ή στο email: [email protected] (κα. Αυγή Καραστογιαννίδου)

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 2 Απριλίου 2018

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Πρόσληψη στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ

Θέση εργασίας για ένα άτομο στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ

Πρόσληψη στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ

Θέση εργασίας για ένα άτομο στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ

Μεταπτυχιακή υποτροφία από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Μεταπτυχιακή υποτροφία για ένα άτομο από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

3 Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ

Θέσεις εργασίας για τρία άτομα στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ