Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Ετήσιο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα "Υποστήριξη Μαθητών από Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα στο σχολείο"


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 11 Οκτώβριος, 2018 - 11:48 | Στην Κατηγορία:

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και μοριοδότηση Εκπαιδευτικών, με την σφραγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης υλοποιεί ετήσιο επιμορφωτικό πιστοποιημένο εξ αποστάσεως πρόγραμμα (420 ωρών) σε συνεργασία με την GoLearn "KΕΔΙΒΙΜ επιπέδου 2"  με τίτλο "Υποστήριξη Μαθητών από Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα στο σχολείο​" (διαπολιτισμική εκπαίδευση)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιστημονική υποστήριξη εκπαιδευτικών σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα σε ότι αφορά  την ένταξη των μεταναστών  και προσφύγων μαθητών τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στη σχολική τάξη κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Για το λόγο αυτό θα αποδοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των σύγχρονων θεωριών και μοντέλων αναφορικά με τη διαπολιτισμική παιδαγωγική και την εφαρμογή της μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές στη σχολική τάξη.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα υποστηριχθούν με  διδασκαλία, εποπτικό και διδακτικό υλικό πάνω στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

- Διδασκαλία και μάθηση σε πολυπολιτισμικές τάξεις (θεωρία – μέθοδοι – πρακτικές)
- Το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας σε ότι αφορά την εκπαίδευση Προσφύγων και Μεταναστών
- Συμβουλευτική καθοδήγηση σε σχέση με ζητήματα ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και κοινωνικής ένταξης μαθητών προερχόμενων από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και των οικογενειών τους
- Θέματα κοινωνικής ψυχολογίας: στερεότυπα-προκαταλήψεις-ρατσισμός
- Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολείο και τη σχολική τάξη (προβλήματα συμπεριφοράς – σχολικός εκφοβισμός)
- Οργάνωση και διοίκηση σχολικής μονάδας με πολυπολιτισμική σύνθεση 
- Σχεδιασμός δράσεων και προγραμμάτων ολοκληρωμένης παρέμβασης με διαπολιτισμικό προσανατολισμό.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να μοριοδοτηθούν ή να αξιοποιήσουν το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ως συνεκτιμώμενο προσόν στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) Διορισμού αναπληρωτών σε Τ.Υ. ΖΕΠ, Φ.Τ. ΖΕΠ και Δ.Υ.Ε.Π., στην περίπτωση δημιουργίας ξεχωριστών επικουρικών πινάκων (όπως έγινε με τις δομές της Ειδικής Αγωγής, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, τεύχος  Α/06.09.2016 και άρθρο 48, ο οποίος αναφέρει: αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών…»). Στον ενδεχόμενο που ανοίξουν αυτοί οι ξεχωριστοί πίνακες, είναι πιθανό να αποτελέσει κριτήριο μοριοδότησης.

2) Μοριοδότηση στην αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης  (βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547 )

3) Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)», σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (π.χ. σε Φιλολόγους).

4) Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016), σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (π.χ. σε Φιλολόγους).

5) Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή εκπαιδευτών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με Αρ. Πρωτ. 660/2/3463/30-01-2014.

6) Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 1 μόριο σύμφωνα με την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων».

6). Το σεμινάριο παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δήμους και υπηρεσίες Α' Υποδοχής, Ασύλου και Προσφυγικών ροών σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 6/2016 με Αρ. Πρωτ.:50988/23.06.2016.

7) Ως υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης (π.χ. Διευθυντών σχολικών μονάδων), σύμφωνα με το Νόμο Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017

8) Μετάθεσης στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το  Νόμο, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, τεύχος Α/06.09.2016 και άρθρο 23.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Μεικτό σύστημα (εξ αποστάσεως  και δια ζώσης). Για όσους δεν μπορούν δια ζώσης θα παρέχεται η δυνατότητα LIVE STREAMING

Τρόπος αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων (εναλλακτικά)

1. Εργασίες
2. Γραπτές εξετάσεις 
3. Προφορικές εξετάσεις

Κόστος Συμμετοχής

Κανονική Εγγραφή: 700 ευρώ (Σε 3 δόσεις)
Εφάπαξ Καταβολή: 630 ευρώ 
Πολύτεκνοι - Άνεργοι: 630 ευρώ (Σε 3 δόσεις)
Πρόωρη εγγραφή (θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες): 620 ευρώ (Σε 3 δόσεις)
Ομάδα 2 ατόμων: 600 ευρώ (Σε 3 δόσεις)
Ομάδα από 3 έως 5 άτομα: 550 ευρώ (Σε 3 δόσεις)

ΕΝΑΡΞΗ: Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες

Δηλώστε συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα και εκπρόσωπος του προγράμματος θα επικοινωνήσει μαζί σας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2111113231
Email Επικοινωνίας: [email protected]

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν είστε από κινητό ανοίξτε την φόρμα εδώ


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Θέσεις για εκπαιδευτικό προσωπικό στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Προσλήψεις εκπαιδευτικών - Δείτε όλες τις πληροφορίες

Νέο Σύστημα διορισμών στην Ειδική Αγωγή - Συμπεριλαμβάνεται η ρύθμιση για τα Μεταπτυχιακά

Δείτε αναλυτικά τι σημείωσε ο διευθυντή Ειδικής Αγωγής του Υπ.Παιδείας

Προσλήψεις διδασκόντων στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικό προσωπικό