Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών του Υπ. Παιδείας


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 21 Μάρτιος, 2018 - 15:32 | Στην Κατηγορία:

Υπουργείο Παιδείας 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 65 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τις αποφάσεις απόσπασης των αναφερομένων στην παρούσα εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 4. Την αρ. πρωτ. 37831/Υ1/5-3-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

5. Την αρ. πρωτ. 37833/Υ1/5-3-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων στις Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

6. Την αρ. πρωτ. 37868/Υ1/5-3-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης – Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος», όπως συμπληρώθηκε με την αρ. 38204/Υ1/6-3-2018 και ισχύει

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα