Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Δ.Υ.Ε.Π. ΠΕ Πειραιά


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 11 Ιανουάριος, 2017 - 15:37 | Στην Κατηγορία:

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 

«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά»

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπ/κού – καθιέρωσης κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπ/ση και λοιπές διατάξεις

3. Τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 193/17-9-2013 τ. Α’ «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

4. Την αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υπ. Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ. Β΄) όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθ. πρωτ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-1-2016 (ΑΔΑ:6ΨΔΜ4653ΠΣ-ΔΦ0) Απόφαση ΥΠΠΕΘ, με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

6. Την αρ. πρωτ. 180647/ΓΔ4/27-10-2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3502/31-10-2016 τ. Β΄) με θέμα, «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών»

7. Την αριθμ. 1400/ΓΔ4/3-1-2017 (ΦΕΚ 6/9-1-2017 τ. Β΄) απόφαση Υ.Π.Π.Ε.Θ. «Καθορισμός σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής και Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)». 

Δείτε το έγγραφο του Υπ. Παιδείας 

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Γιορτές για τη λήξη του σχολικού έτους στο Νηπιαγωγείο του ΚΦΠ Μαλακάσας και στη ΔΥΕΠ Αυλώνα

Γιορτές για τη λήξη του σχολικού έτους στο Νηπιαγωγείο του ΚΦΠ Μαλακάσας και στη ΔΥΕΠ Αυλώνα, με την παρουσία του Γ.Γ του Υπουργείου Γ. Αγγελόπουλου