Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής διευθυντή Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου – Λυκείου Καβάλας


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 11 Αύγουστος, 2017 - 14:36 | Στην Κατηγορία:

Υπουργείο Παιδείας

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής ∆ιευθυντή Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου – Λυκείου Καβάλας»

Ο ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Καβάλας

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19-05-2010) όπως τροποποιήθηκε µε το Κεφάλαιο Γ΄ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α΄/14-05-2015), το άρθρο 46 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 τ.Α΄/04-12-2015) και το άρθρο 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/30-05-2017),

2. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890 τ.Β΄/31-05-2017) Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Καθορισµός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών µονάδων και εργαστηριακών κέντρων»,

3. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 (Α∆Α: ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. µε θέµα: «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»,

4. τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/∆1/08-10-2002 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002),

5. τις κάτωθι διευκρινιστικές εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.:

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf 

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα